ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน   จักธำรงไว้ซึ่ง  สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์         


ผลการปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรง
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน


postheadericon ทอดกฐินสามัคคี วัดโรงวาส


เมื่อ 26 ต.ค. ๒๕๕๗ พ.ต.อ.ไพโรจน์  ทานธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา ยอดเงินร่วมทำบุญ ๑๐,๙๐๐ บาท

 

postheadericon วันปิยะมหาราช


เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๗ พ.ต.อ.ไพโรจน์    สุขี  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔  พร้อมคณะ ร่วมพิธีวาง พวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ สวนสาธารณะ  เทศบาลนครหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

postheadericon ทุ่งยางเเดงโมเดล


เมื่อ ๑๙  ต.ค. ๒๕๕๗ พล.ต.ต.วิชิต   ปักษา  ผบก.ตชด. ภาค ๔  ร่วมรับฟังเเถลงการปฏิบัติตามนโยบาย  "ทุ่งยางเเดงโมเดล" จาก พล.ต.ชินวัฒ์  เเม้นเดช  ผบ.ศสส./ผบ.พลพัฒนา ๔  ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ บ.น้ำดำ อ.ทุ่งยางเเดง จ.ปัตตานี

 

postheadericon ประชุมบริหารประจำเดือน ๑/๒๕๕๘


  

เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๕๗ พล.ต.ต.วิชิต    ปักษา  ผบก.ตชด.ภาค ๔  ประชุมบริหารประจำเดือน ระดับ บก.ตชด.ภาค ๔ ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๗  ณ ห้อง ประชุม ๔๐๒

 

postheadericon วันสถาปนาค่ายรามคำเเหง

พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา  ผบก.ตชด.ภาค ๔  พร้อม ผู้บังคับบัญชา เเละข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธี วันสถาปนาค่ายรามคำเเหง ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
pg.jpg
kaniyom.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4


กดที่นี่ 

http://social.oovoo.com/call/bpp4warroom/299/0


                                                                                                                                     

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter