ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน   จักธำรงไว้ซึ่ง  สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์         


ผลการปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรง
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์

ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘


ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนpostheadericon มอบหนังสือนิทานภาษาไทย​ - อังกฤษ​ จำนวน​ ๘๐๐ เล่ม

เมื่อ ๒๓  มิ.ย.๕๘  พล.ต.ต.วิชิต​  ปักษา​  ผบก.ตชด.ภาค​ ๔ / ผบ.ชค.ตชด. เป็น​ประธาน​รับมอบหนังสือนิทานภาษาไทย​ -  อังกฤษ​ จำนวน​ ๘๐๐ เล่ม​ จากคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร​จัง​หวัด​ชายแดน​ภาคใต้รุ่นที่​ ๑๐ โดยมี  พ.ต.อ.หญิง ศันศนีย์  พันธ์ชาตรี  ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.ศชต. เป็นผู้ประสาน  เพื่อนำไปมอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวชายแดนภาค​ ๔  ณ​ ห้องประชุมยุทธการ​  กก.ตชด.๔๔

 

postheadericon ประชุม​ติดตาม​ผล​การ​ปฎิบัติ​ของชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (E.O.D.) มิ.ย. ๕๘

 ๒๓ มิ.ย.๕๘    พล.ต.ต.วิชิต​  ปักษา​  ผบก.ตชด.ภาค. ๔/รอง​ ​ผบ.ศปก.ตร.สน.ประชุม​ติดตาม​ผล​การ​ปฎิบัติ​ของชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (E.O.D.) จว.ยะลา,ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา,ชค.ตชด.,กก.ตชด.๔๓,กก. ตชด.๔๔

 

postheadericon หลักสูตรทบทวนการช่วยเหลือผู้​ประสบ​ภ​ั​ย ๒๒ มิ.ย. ๕๘


๒๒ มิ.ย.๕๘  พล.ต.ต.วิชิต​  ปักษา​  ผบก.ตชด.ภาค​ ๔ /รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.เป็น​ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนการช่วยเหลือผู้​ประสบ​ภ​ั​ยและ​ชุด​ช่าง​โดยมี พ.ต.อ.ชัยณรงค์​  สุตสุน​  ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ​ ณ​ กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.


 

postheadericon เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลบุคลากรด้านการข่าวและผู้ทำหน้าที่จุดตรวจ รุ่นที่ ๑

เมื่อ  ๒๒  มิ.ย.๕๘  พ.ต.อ.สมเกียรติ  เนื้อทอง  รอง  ผบก.ตชด.ภาค  ๔/รอง  ผบ.ชค.ตชด.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร  "เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลบุคลากรด้านการข่าวและผู้ทำหน้าที่จุดตรวจ"  รุ่นที่  ๑  ห้วงแต่วันที่  ๒๒ - ๒๔  มิ.ย.๕๘  แก่กำลังพล  ชค.ตชด.จว.ยะลา , ปัตตานี  และ  นราธิวาส     ๖๐  นาย  ณ  ห้องประชุมนพเก้า  ฉก.ตชด.๔๔  โดยมี  พ.ต.อ.ณรงค์  ธนานันทกุล  ผกก.ตชด.๔๔ , พ.ต.ท.เชษฐวิทย์  นีระฮิง  รอง  ผกก.ตชด.๔๔ , พ.ต.ท.จักรกริช  รังสิโยภาส  รอง  ผกก.ตชด.๔๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๔  และ  พ.ต.ท.อดุลย์  เง๊าะ  รอง  ผกก.ตชด.๔๑/หน.บก.ชค.ตชด.ร่วมพิธี  

postheadericon อบรมชุมชนเข้มแข็ง มิ.ย. ๕๘

๒๑ มิ.ย. ๕๘ พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการเกตุ ผบช.ศชต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนของ กกล.ตร.จชต.(ชุมชนเข้มแข็ง)  โดยมี พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รอง ผบช.ศชต./รรท.ผบก.ภ.จว.ยะลา พล.ต.ต วิชิต ปักษา บก.ตชด.ภาค 4 /  รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.  พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบก.ภ.จว.ยะลาพ.ต.อ.ประยงค์ โคตรสาขา รรท.ผกก.สภ.เมืองยะลาพ.ต.ท.พรหมพัฒ เฉลิมศรี รรท.รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลา ร่วมพิธี  และประชาชนที่นับถือ ศาสนาพุทธ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่สายตรวจชุมชน  เข้าร่วมรับการอบรม

 

postheadericon ติดตามการปฎิบัติตามนโยบายและสั่งการ ๑๙ มิ .ย. ๕๘

เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๘ พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ รอง ผบ.ฉก.สงขลา ,พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ต.ยศ มณฑาณี ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๓/รอง หน.บก.ฉก.ตชด.๔๓ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.สิงห์ศักดิ์ อุทัยมงคล หน.คณะทำงาน ติดตามการปฎิบัติตามนโยบายและสั่งการฯ ณ สนาม ฮ.ชั่วคราว ร้อย ตชด.๔๓๓ อ.นาทวี และร่วมต้อนรับที่ กอ.รมน.จังหวัด สข.สน. ,ด่านตรวจถาวรโต้นนท์ อ.นาทวี จ.สงขลา ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามการปฏิบัติตามสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหา จชต.

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ฐานปฎิบัติกา อ.บันนังสตา ๑๙ มิ.ย. ๕๘

เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๘  พล. ต.ต.วิชิต​  ปักษา​  ผบก.ตชด. ภาค​๔ /ผบ.ชค. ตชด. เดินทาง​ไป​ตรวจเยี่ยม

๑.ฐานปฎิบัติการบ้านสันติ๑   ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา​ จ.ยะลา
๒.ฐานปฎิบัติการบ้านกาเต็ง  ต.แม่หวาด อ.บันนังสตาจ.ยะลา
๓.ฐานปฎิบัติการบ้านบุญลือ  ต.เขื่อนบางลาง​ อ.บันนังสตา​จ.ยะลา​
๔.ฐาน​ปฎิบัติ​การบ้าน​กลาง​  ต.ตลิ่งชัน ​อ.บันนังสตา​จ.ยะลา​
๕.ฐ​านปฎิบัติการบ้านหาดทราย​  ต.ตลิ่งชัน​ อ.บันนังสตาจ.ยะลา​
๖.ศูนย์การเรียนรู้บ้านภัคดี  อ.บันนังสตา​จ.ยะลา
มอบนโยบาบการปฎิบัติงานและมอบขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล

 

postheadericon เปิด "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มจังหวัดสงขลา

เมื่อ  ๑๑ มิ.ย.๕๘ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑-๔๓๓, ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ,ผู้นำศาสนา,ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ ๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ที่เดินทางมาเป็นประธานพีธีเปิดป้ายและเยี่ยมชม"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มจังหวัดสงขลา"โดยองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง ม.๓ ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา นายอับดุลเลาะ  หวังดำ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มจังหวัดสงขลา และตัวแทนจากศูนย์ฯ จว.ปัตตานี,จว.ยะลา,จว.นราธิวาส ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติของศูนย์ฯ ในห้วงที่ผ่านมาให้ประธานได้รับทราบ  ในการเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้ พล.ท.ปราการ ชลยุทธ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ พร้อมคณะได้ร่วม เกี่ยวข้าว, โยนกล้าข้าว, ปล่อยปลา,มอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละจังหวัด และชมการออกบู๊ทของกลุ่มต่างๆ และได้ร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่มเสื้อเขียว และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
pg.jpg
kaniyom3.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

กดที่นี่ 

http://social.oovoo.com/call/bpp4warroom/299/0


                                                                                                                                     

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter