ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน   จักธำรงไว้ซึ่ง  สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์         


ผลการปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรง
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนpostheadericon เยี่ยม ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด ๒๗ ม.ค. ๕๘


เมื่อ ๒๗ ม.ค. ๕๘  พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา  ผบก.ตชด.ภาค ๔ ตรวจเยี่ยม ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บ  จากเหตุการระเบิด  ขณะ ชป.มว.ฉก.ตชด. ๔๔  ออกลาดเวนเส้นทาง บ้านทุ่งคอก ม.๓ ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา ของ วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๘

 

postheadericon กิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสงขลา ๒๒ ม.ค. ๕๘

เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๘ พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.ฉก.สงขลา ,นายอนุชิต ตระกูลมุฑุตา รอง ผวจ.สงขลา ,พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย ร.ต.ท.ณฐภัทร ทองศรีนุ่น หน.กร.ฉก.ตชด.๔๓ ,ร.ต.ท.วิชา เพ็ชรเกลี้ยง รอง หน.ชปส.ฉก.ตชด.๔๓ ,ร.ต.ท.หญิง อันตรา แก้วยะรัตน์ ผช.หน.กร.ฉก.ตชด.๔๓ ,ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ - ๔๓๔ ,องค์กรภาคประชาชน ,ผู้นำศาสนา ,ผู้นำประชาชน ร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสงขลา ในหัวข้อ แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ใครเป็นคนแก้  โดยมี พล.ต.ยอดชัย ยั่งยืน รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานฯ ณ บก.ฉก.สงขลา

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านสวนเพชร ๒๒ ม.ค. ๕๘

เมื่อ ๒๒ ม.ค. ๕๘ พ.ต.อ.สุวิช  สว่างวงศ์ รอง ผบก.ภาค ๔ พร้อมด้วย พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์  เกี้ยวเพ็ง ผกก.ตชด.๔๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านสวนเพชรได้ตรวจความพร้อมของจุดเตรียมการรับเสด็จฯพร้อมทั้งให้คำแนะและข้อคิดในการกำหนดแผนผังการเสด็จให้เหมาะสมกันสภาพพื้นที่ของโรงเรียน..เน้นความสะอาด  เรียบง่ายและความคุ้มค่า  และให้ประสานการปฎิบัติของทุกฝ่าย  โอกาสนี้ ผู้นำชุมชน นำโดยนายอภิชา สมชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 บ้านยวนไทร และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมรับฟังและพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการพัฒนาฯ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านควนสามัคคี ๒๑ ม.ค. ๕๘

เมื่อ ๒๑ ม.ค.๕๘ พ.ต.อ. สุวิช สว่างวงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วย ผกก.ตชด.๔๑ และคณะรวม ๖ นาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านควนสามัคคี พบ ร.ต.อ.ชัยพร ขัวญเดือน ผบ.มว.ร้อย ตชด.๔๑๔ , ขตร. ชุดพัฒนา ร.ร.,ครูใหญ่และคณะครูให้การต้อนรับ ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมจุดเตรียมการรับเสด็จฯพื้นที่ต่างๆพร้อมทั้งให้คำแนะนำดังนี้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจะต้องวางแผนการผลิตให้ต่อเนื่อง เพียงพอกับความต้องการของ นร.สอดคล้องกับการวางแผนประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน  เส้นทางลาดพระบาทในส่วนของแปลงเกษตร อบต.รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการ การเตรียมความพร้อมจุดรับเสด็จต่างๆให้รีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน  การทำความสะอาดทุกระบบมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ครูใหญ่ ผบ.ร้อย มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ผกก.มอบเงินค่าอาหารให้ชุดพัฒนา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท


 

postheadericon ผบ.ฉก.สงขลา ตรวจเยี่ยม ฉก.ตชด. ๔๓ ๒๐ ม.ค. ๕๘

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๘ พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย รอง ผบ.ฉก.สงขลา  ,  พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ , พ.ต.อ.วิเชียร ยัญตรันต์ ผกก.สภ.สะบ้าย้อย , พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓  , พ.ต.ท.พิทักษ์ ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ , พ.ท.โกเมธ รันผ่องใส หน.ยก.ฉก.สงขลา ,  นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นอภ.สะบ้าย้อย , ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑-๔๓๔ , ผบ.มว.ฉก.ตชด.ทุกมว.พร้อมด้วย กพ.ฉก.ตชด.๔๓ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ยอดชัย ยั่งยืน รองแม่ทัพภาคที่ ๔/รอง ผอ.รมน.ภาค ๔  สน. เดินทางมาตรวจเยี่ยม กพ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมติดตามผลการปฎิบัติแผนคุ้มครองไทยพุทธ/รับฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบการดำเนินการและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมที่ทำการ ฉก.ตชด.๔๓

 

postheadericon ร่วมประชุมประจำเดือน ชค.ตชด. มกราคม ๒๕๕๘

เมื่อ ๑๖ ม.ค.๕๘ พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง รอง ผบ.ชค.ตชด.,พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓,พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓,พ.ต.ท.จักกริช รังสิโยภาส ผบ.ฉก.ตชด.๔๔,พ.ต.ท.วีระศักดิ์ พันธุวงศ์ รอง ผกก.ตชด.๔๔ พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑-๔๓๔ และ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงของ ชค.ตชด.ร่วมประชุมประจำเดือน ชค.ตชด. ณ ห้องประชุม กก.ตชด.๔๔ โดยมี พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบ.ชค.ตชด.เป็นประธาน

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๓ ๑๒ ม.ค. ๕๘

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๕๘ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ เดินทางไปตรวจเยี่ยม กพ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๓ โดยมี ร.ต.ท.อนุชา คุณสุทธิ์ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๓ พร้อมข้าราชการตำรวจใน สังกัดให้การต้อนรับ ได้เน้นย้ำการ ปบ.ของ กพ.ให้เพิ่มความระมัดระวังมีความพร้อมที่จะตอบโต้หากเกิดเหตุ และปฎิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

 

postheadericon โชว์สุนัขตำรวจ วันเด็ก ม.ค. ๒๕๕๘

เมื่อ ๐๙ ม.ค.๕๘ พ.ต.ต.ยศ มณฑาณี ผบ.ร้อย.ตชด.๔๓๓/รอง หน.บก.ฉก.ตชด.๔๓ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ปรีชา มณีอินทร์ ผบ.มว.สค./หน.ชป.มว.สค.ฉก.ตชด.๔๓ /๑๕ นาย สุนัขสงคราม ๑๒ ตัว ร่วมแสดงสาธิตการฝึกสุนัขสงครามเชื่อฟังคำสั่ง,สุนัขสงครามทางยุทธวิธีและการปฏิบัติงานของสุนัขหน้าที่ ตรวจค้นยาเสพติด ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านบ่อประดู่ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมี พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ อำนวยการ แสดงสาธิตของชุดสุนัขสงครามและได้มอบเงินจำนวน ๖,๐๐๐ บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ประจำกายให้แก่ กำลังพลหมวดสุนัขสงคราม การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความสนใจจาก เด็กๆ เยาวชนและประชาชน สร้างรอยยิ้มและความสุขแก่ผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
pg.jpg
kaniyom3.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

กดที่นี่ 

http://social.oovoo.com/call/bpp4warroom/299/0


                                                                                                                                     

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter