ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน   จักธำรงไว้ซึ่ง  สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์         


ผลการปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรง
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนpostheadericon ตรวจเยยี่ยม ร้อย ตชด. ๔๓๕ ๒๙ มี.ค. ๕๘


 ๒๙ มี.ค.  ๕๘  พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.ชค.ตชด. ,พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด. ๔๓  ตรวจเยี่ยม ร้อย.ตชด.๔๓๕  โดยมี พ.ต.ท.สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ ผบ.ร้อย.ตชด.๔๓๕ และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ

 

postheadericon วันคล้ายวันสถาปนาค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ ๒๘ มี.ค. ๕๘

เมื่อ ๒๘ มี.ค.๕๘ พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่นแจ้ง รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีถวายสักสาระพวงมาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายอาภากรเกียรติวงศ์  โดยมี พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔  พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขขี รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผกก.ตชด.๔๑, คณะนายตำรวจ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สมาคมแม่บ้านตำรวจค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ ให้การต้อนรับและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพร แขกผู้มีเกียรติร่วมถวายสักสาระพวงมาลัย ณ.ปะรำพิธีบริเวณหน้าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด. ๔๑๖ ๒๗ มี.ค. ๕๘

เมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๘  พ.ต.ท.สุนทร จิระวัฒนผลิน รอง ผกก.ตชด.๔๑ ,พ.ต.ท.จตุพงศ์  สมมัง  ผบ.ร้อย ตชด.๔๑๖  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๔๑๖  รับการตรวจเยี่ยมและรับฟังโอวาทจาก พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา  ผบก.ตชด.ภาค ๔  เน้นย้ำในการพัฒนาที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง  ใช้งานมวลชนสัมพันธ์เป็นหลักในการทำงาน  สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้ประชาชนยอมรับ  พร้อมเยี่ยมชมสภาพโดยรอบกองร้อย

 

postheadericon หลักสูตรหน่วยรบขนาดเล็ก รุ่นที่ ๒/๕๘


เมื่อ ๒๕ มี.ค. ๕๘ พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.ชค.ตชด. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศและ ปิดการฝึกอบรม หลักสูตรหน่วยรบขนาดเล็ก รุ่นที่ ๒/๕๘ ณ สนามยิงปืนค่ายพญาลิไทกก.ตชด.๔๔

 

postheadericon เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เม.ย.๕๘

เมื่อ ๒๑ มี.ค. ๕๘ พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผอ.ศปก.ลส.ชบ.ภาค ๔ พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์ ผกก.ตชด.๔๒ ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมพิธีตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๖๒ รูป ในกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านภาคใต้รวมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๒ เม.ย.๒๕๕๘  ณ  กก.ตชด.๔๒

 

postheadericon โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๘ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓,พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมให้การต้อนรับ นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านทัพหลวง ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 

postheadericon ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหาพื้นที่ จชต. ๑๙ มี.ค. ๕๘

เมื่อ ๑๙ มี.ค.๕๘ พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.ชค.ตชด.ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหาพื้นที่ จชต.และมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศอ.บต. อ.เมือง  จ.ยะลา

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ฉก.ตชด.๔๓ ๑๘ มี.ค. ๕๘

เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๘ พล.ต.ต. วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ชค.ตชด., พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.บูรหัน ตานีเห็ง รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓(๑), พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓(๒), พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.ท.พิทักษ์ ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓(๓)    พร้อมด้วย ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ - ๔๓๔  ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่นแจ้ง รอง ผบช.ตชด.ที่เดินทางมา บก.ฉก.ตชด.๔๓ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับ กพ.ฉก.ตชด.๔๓ และรับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญในห้วงที่ผ่านมา/สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติด้านต่างๆพร้อมทั้งอวยพรให้กำลังพลทุกนายมีความสุข ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
pg.jpg
kaniyom3.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

กดที่นี่ 

http://social.oovoo.com/call/bpp4warroom/299/0


                                                                                                                                     

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter