" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ผลการปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรง
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์


postheadericon เยี่ยมข้าราชการตำรวจ ก.ย. ๕๙


     ๑๐ ก.ย. ๕๙    พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค  ๔ เดินทาง ไป จว.พัทลุง เยี่ยม ตร.ที่ประสบอุบัติเหตุรถตกเหว อ.บันนังสตา จว.ยะลา พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

 

postheadericon เยี่ยมพบป่ะ ลส.ชบ. ต.เขาโร ก.ย. ๕๙


           ๑๐  ก.ย. ๒๕๕๙  พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก. ตชด.ภาค ๔   เดินทางไปเยี่ยมพบป่ะ ลส.ชบ. ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช    และ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๔๒ ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ จว.พัทลุง

 

postheadericon เยี่ยมอาการบาดเจ็บและมอบกระเช้าให้แก่ พ.ต.อ.จุมพล เครือจันทร์ และร.ต.ท.จรินทร์ ช่วยเมือง


  

   ๑ ก.ย. ๒๕๕๙  พ​ล.ต.ต.สมเกียรติ​ เนื้อ​ทอง​ผบก.ตชด.ภาค​ ​๔ /ผบ.กกล.ตชด.จชต. และคณะ เดินทางไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บและมอบกระเช้าให้แก่ พ.ต.อ.จุมพล เครือจันทร์ นักบิน(สบ๕)งกบ.บ.ตร.และร.ต.ท.จรินทร์ ช่วยเมือง ช่างอากาศยาน(สบ๑)งชอ.บ.ตร. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ​ รพ.ศ​ชต.

 

postheadericon มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ก.ย. ๕๙


                  ๑ ก.ย. ๕๙  พล.ต.ต.สมเกียรติ  เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขี รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต. , พ.ต.อ.พยุหะ  บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ , พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓ , พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์  ตาตะนันทน์ ผกก.ตชด.๔๔ , พ.ต.ท.อดุลย์  เง๊าะ รอง ผกก.ตชด.๔๑/ผู้ช่วย ผบ.กกล.ตชด.จชต. , พ.ต.ท.เชษฐวิทย์  นีระฮิง รอง ผกก.ตชด./ผบ.ฉก.ตชด.๔๔ , พ.ต.ท.คำมูล  ปันทะวัง รอง ผกก.ตชด.๔๒/ผบ.ชค.ตชด.จว.ปัตตานี , พ.ต.ท.บารมี  อำไพพิศ  รอง ผกก.ตชด.๒๑/ผบ.ชค.ตชด.จว.นราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจประกอบด้วยในสังกัด กกล.ตชด.จชต. , กก.ตชด.๔๔ , ฉก.ตชด.๔๓ , ๔๔ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กกล.ตชด.จชต.  ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีวิริยะอุตสาหะ และขยันหมั่นเพียร เกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างดี จนเกษียณอายุราชการในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการในสนาม จำนวน ๑๙ นาย

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๑๐๕-๔๑๐๗ และตรวจราชการ ร้อย ตชด.๔๑๔ ส.ค. ๕๙


    ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙ พ.ต.อ.ณรงค์. ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ หัวหน้าตรวจราชการ พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๑๐๕-๔๑๐๗ และตรวจราชการ ร้อย ตชด.๔๑๔

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตชด.๔๓๐๓ ส.ค.๕๙


       ๒๓  พล.ต.ต.สมเกียรติ  เนื้อทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.กกล.ตชด.จชต.  พร้อมด้วย  พ.ต.ท.อดุลย์  เง๊าะ  รองผกก.ตชด.๔๑ / รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต. , พ.ต.ท.บารมี  อำไพพิศ   รอง ผกก.ตชด.๒๑ / ผบ.ชค.ตชด.จว. นราธิวาส  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตชด.๔๓๐๓  พบ  ร.ต.ท.แสงทวี  เครือเขื่อนเพชร    ผบ.มว.ฉก.ตชด. ๔๓๐๓  พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ  ได้ให้นโยบายการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของหลักการและกฎหมาย  ทั้งต้องมีหลักการยุทธวิธี  มีวินัย  พัฒนาที่ตั้ง และมีความพร้อมอยู่เสมอ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ๔๔๖ เเละ ชฝต.๔๔๐๘ ส.ค. ๕๙


                       ๒๓  ส.ค.๕๙   พล.ต.ต. สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค4/ผบ.กกล.ตชด.จชต.พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๔๔๖  ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส เเละ ได้เดินทางต่อไปเยี่ยม ชฝต.๔๔๐๘  พบ ร.ต.อ.วิมลชัย อภัยพงศ์รอง ผบ.ร้อย ตชด.๔๔๖ และข้าราชการตำรวจร่วมให้การต้อนรับ   ได้ชี้แจงข้อราชการ  ให้ดำรงตนอย่างมีเกียรติ      ได้มอบเงินบำรุ่งขวัญ 

 

postheadericon ร่วมพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้​ความเข้าใจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจคุ้มครองพยาน​


      ๒๒ ส.ค.๒๕๕๙   พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง​ ​ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. เดินทางไปร่วม​เป็นเกียรติ​ในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้​ความเข้าใจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจคุ้มครองพยาน​ใ​นคดีอาญาที่เกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน​ภาคใต้และ​รับมอบป้ายศูนย์​ประสานงาน​คุ้มครองพยาน​ โดยมี​นาย​ไพทูรย์​  สว่าง​กมล​   ผู้​อำนวยการ​สำนักงาน​คุ้มครอง​พยาน​    ​เป็น​ประธาน​  ณ​ ห้องประชุม​สราญรมย์ โรงแรม​นิว​ ซีซั่น​  สแควร์​  อ.หาดใหญ่​ จ.สงขลา​

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp1.jpg
kaniyom2.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

กดที่นี่ 

http://social.oovoo.com/call/bpp4warroom/299/0


                                                                                                                                     

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter