" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

นโยบายการปฏิบัติงาน 

พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค ๔ 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Clickการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมทักษะอาชีพ นักเรียน รร.ตชด. 
เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ๒๕๖๒

postheadericon ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ธ.ค. ๒๕๖๒

      พ.ต.ท.หญิงอภินันท์ ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จว.สงขลา

 

postheadericon เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

        พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค ๔ ห้วง ๒ - ๔  ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา กก.ตชด.๔๒ และสนามกีฬา รร.กีฬานครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งที่ ๙ ประจำปี 2563 มีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน ๖๐๑ คน

 

postheadericon ตรวจความพร้อมกำลังพล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

      พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานการตรวจความพร้อมกำลังพล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพนมไพร ค่ายรามคำแหง อ.เมือง จ.สงขลา

 

postheadericon มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒

       พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง บก.ฯ มีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน ๑๒ นาย

 

postheadericon วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

          พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด​ ฝอ.บก.ตชด.ภาค​ ๔​ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมี นาย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๔ ต.ค. ๖๒

     พล.ต.ต. นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔  / ผบ.กกล.ตชด.จชต.ได้มาตรวจเยี่ยม กำลังข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๗ โดยมี พ.ต.ท.เกริกชัย ฉันทจิตต์ ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗  โดยมี ร.ต.ท.ชวิศศา บุญมี รองฯ รรท.หน.ชฝต.๔๓๐๔ พร้อม ข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ จึงได้กำชับและให้แนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

- กำชับ ความประพฤติ ระเบียบวินัย  ถือปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของผู้บังคับบัญชา เรื่องการปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ  การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

- ไม่สร้างเงือนไขกับประชาชนในพื้นที่  ไม่ประมาทในทุกภารกิจ

พร้อมได้มอบเงินเพื่อไว้เป็นสวัสดิการภายในชุดฯ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๓ ต.ค. ๖๒

     พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ /ผบ.กกล.ตชด.จชต. พร้อมด้วย พ.ต.ท.เกริกชัย ฉันทจิตต์ ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗/ผบ.ศฝด.๔๓๑(สบ๒) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๓ บ.ทุ่งไม้ด้วน ม.๗ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะดา จว.สงขลา พิกัดPH ๔๔๐๔๒๒ ได้พบ ร.ต.อ.สมคิด เพ็ชรวงค์ หน.ชฝต.๔๓๐๓ พร้อมข้าราชการตำรวจในชุดให้การต้อนรับ ได้กำชับการปฏิบัติงานดังนี้

  - กำชับ ความประพฤติ ระเบียบวินัย  ถือปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของผู้บังคับบัญชา เรื่องการปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ  การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

  - ไม่สร้างเงือนไขกับประชาชนในพื้นที่  ไม่ประมาทในทุกภารกิจ

พร้อมได้มอบเงินเพื่อไว้เป็นสวัสดิการภายในชุดฯ 

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม กำลังข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๗ ต.ค. ๖๒

     พล.ต.ต. นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค 4  / ผบ.กกล.ตชด.จชต.ได้มาตรวจเยี่ยม กำลังข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๗ โดยมี พ.ต.ท.เกริกชัย ฉันทจิตต์ ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗   พร้อม ข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ จึงได้กำชับและให้แนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  ๑. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลความประพฤติ และระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ

  ๒. ให้ทำการฝึกผู้ใต้บังคับบัญชาตามแบบฝึกพระราชทาน

  ๓. ในการทำงานไม่สร้างเงื่อนไขกับประชาชนในพื้นที่

  ๔. ให้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติด และการกระทำความผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ

  ๕. มีความพร้อมในการช่วยเหลือ ประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วมและแสดง สัญลักษณ์ ของหน่วยให้เด่นชัด เพื่อเป็นชื่อเสียงของหน่วยขณะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย


 
บทความ อื่นๆ ...
bpp4.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกบทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter