" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ผลการปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรง
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์


ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘


 

ภารกิจชัดเจน   ทำงานเข้มเเข็ง  มีระเบียบวินัย   ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีpostheadericon พิธีส่ง – รับ หน้าที่แม่ทัพภาค ๔ ๓ ต.ค. ๕๘

   ๓ ต.ค.๕๘  พ.ต.อ.พยุหะ  บุษบงค์  รอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.จักรกริช  รังสิโยภาส  รอง  ผกก.ตชด.๔๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๔, ร.ต.อ.สัมพันธ์ มรกต ผบ.ร้อยฉก.ตชด.๔๓๒, ร.ต.ท.สุชีพ แก้วมรกฎ ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔/หน.กร.ฉก.ตชด.๔๓  พร้อมกำลังพลผู้แทนจาก ฉก.ตชด.๔๓, ฉก.ตชด.๔๔  และเครือข่ายภาคประชาชน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน  ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่ง – รับ หน้าที่แม่ทัพภาค ๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ระหว่าง พล.อ.ปราการ  ชลยุทธ์  ผู้ช่วยเสนาธิการทหาร  และ พล.ท.วิวรรธ์  ปฐมภาคย์  แม่ทัพภาค ๔/ผอ.รมน.ภาค ๔  ณ ลานรวมพลหน้าศาลาพิณประเสริฐ  กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ปัตตานี

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมด่านตรวจถาวร ปากบาง ๕ ต.ค. ๕๘

  ๕ ต.ค.๕๘ พ.ต.อ.พะยุหะ  บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค๔/ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ร่วมกับ พ.ต.อ.ตรีวิทย์ ศรีประภา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา, พ.ต.อ.สกนธ์ อนนท์รัตน์ ผกก.สภ.เทพา เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจถาวร   ม.๗ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา พบ ร.ต.ท.ยศพนธ์  แก้วเส้ง ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๑ พร้อมข้าราชการ ให้การต้อนรับ ทั้งได้ให้คำแนะนำในการปฎิบัติหน้าที่/มาตราการป้องกันตนเอง และข้อห่วงใยกำลังพลในการปฎิบัติหน้าที่

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมฐานปฎิบัติการ มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๑ ๕ ต.ค. ๕๘

     ๕ ต.ค.๕๘ พ.ต.อ.พะยุหะ  บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค๔/ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฎิบัติการ มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๑  ม.๗ บ.ควนติหมุน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา พบ ร.ต.ท.ยศพนธ์ แก้วเส้ง ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ  และนำเรียนการดำเนินการเรื่องการวางกำลังและแนวทางการ ระวังป้องกันฐานฯ ได้กำชับเรื่องการระวังป้องกันตนเอง ให้อยู่ในความไม่ประมาทสามารถตอบโต้ได้เมื่อมีเหตุการณ์

 

postheadericon ขอบคุณทุกหน่วย Big Cleaning Day ๒๙ ก.ย.๕๘

๒๙ ก.ย. ๕๘  ศูนย์ฝึกอบรมเเละการกีฬาเพื่อสวัสดิการข้าราชการตำรวจ  กองบังคุบการตำรวจตระเวนชายเเดนภาค ๔  เปิดพิธีโครงการกิจกรรม ๕ ส.  โดย พ.ต.ท.ยงศักดิ์   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   รอง ผกก.ฝอ.บก. ตชด. ภาค ๔ ปล่อยเเถวพัฒนา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทางศูนย์ฝึกอบรม ฯ จึงขอขอบคุณ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ , กก.ตชด. ๔๓ , เเคดดี้ , เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

 

postheadericon ทุนการศึกษาบริษัทท่าอากาศยานไทย

พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อม พ.ต.ท.เชษฐวิทย์ นีระฮิง  รอง ผกก.ตชด.๔๔ และ พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รอง ผกก.ฝอ.ตชด.ภาค ๔ และ คณะครู ร.ร.ตชด.การท่าฯ ได้เป็นผูแทน รับมอบเงินทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์จาก บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ ร.ร.ตชด.การท่าฯ  ณ ห้องประชุม สนามบินหาดใหญ่

 

postheadericon ร่วมต้อนรับ พล.ท.ปราการ ชลยุทธ์

เมื่อ  ๑ ก.ย. ๕๘  พ.ต.อ.พยุหะ  บุษบงค์  รอง  ผบก.ตชด.ภาค  ๔/ผบ.ฉก.ตชด  ๔๓ , พ.ต.ท.จักรกริช  รังสิโยภาส  รอง  ผกก.ตชด.๔๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๔  ร่วมให้การต้อนรับ  พล.ท.ปราการ  ชลยุทธ์  มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค  ๔ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้โอวาทปัจฉิมนิเทศน์  ผบ.หน่วยกำลัง  ฉก.หมายเลข  ๒  ตัว/ผบ.ฉก.ทพ.ในพื้นที่  ๓  จชต. , ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ , ผบ.ฉก.ตชด.๔๔  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม(  BRN , RKK )  ช.พัน  ๔๐๑ - ๔๐๒  ค่ายอภัยบริรักษ์  ต.ชุมพล  อ.ศรีนครินทร์  จว.พัทลุง  ซึ่ง  ผบ.หน่วยกำลังระดับกลางถึงระดับสูงซึ่งเป็น  นขต.กอ.รมน.ภาค  ๔  ต่างๆเหล่านี้จะได้นำความรู้ต่างๆจากการรับการอบรมฯนี้ไปถ่ายทอดแก่กำลังพลฯภายในหน่วยในทุกระดับชั้นเพื่อถือเป็นนโยบายและแนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  หลังจากเสร็จการให้โอวาทฯได้รับประทานอาหารร่วมกัน

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๗ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๔

เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๕๘พ.ต.อ.พยุหะ  บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๗  ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา   ร.ต.ต.สุนทร  บุญเรืองรุ่ง หน.ชฝต.๔๓๐๗ และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับและรายงานเหตุการณ์ผลการปฏิบัติงานให้ทราบ
         ได้กำชับการปฏิบัติดังนี้
-การติดตามสถานการณ์เหตุรุนแรงต่างมาเป็นบทเรียน
-การปฏิบัติงานมวลชนต้องมีการระวังป้องกัน
-การชี้แจงทำความเข้าใจนโยบาย/สั่งการต่างๆให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบโดยทั่วถึง
-การเดินทางหรือการปฏิบัติทางธุรการให้ถือปฏิบัติแบบทางยุทธการด้วย
-การรักษาระเบียบวินัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ขอให้กำลังพลทุกนายมีความสุขกาย สุขใจมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป   พร้อมมอบเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท  เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอุปโภคบริโภค ให้กับข้าราชการตำรวจในชุด

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฎิบัติตามนโยบาย ผอ.รมน.ภาค ๔ ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๘

พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓/รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฎิบัติตามนโยบาย ผอ.รมน.ภาค ๔ และการปฎิบัติงานตามแผนยุทธการของหน่วยเฉพาะกิจสงขลา และเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดในพื้นที่ใกล้เคียง ให้กำชับกำลังพลจงอย่าได้ประมาทในการปฎิบัติภารกิจทุกภารกิจ โดยมี ร.ต.อ.อิสรา เจตนานัง ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔,ร.ต.อ.ฉลอง บัวทอง รอง ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔,ร.ต.อ.วินัย ทองศรีนุช ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๔๑ให้การต้อนรับ

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
pg.jpg
kaniyom.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

กดที่นี่ 

http://social.oovoo.com/call/bpp4warroom/299/0


                                                                                                                                     

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter