" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์

บ้านรักษ์ดิน ตั้งอยู่ ณ บก.ตชด.ภาค ๔


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค ๔ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


postheadericon ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร ธ.ค. 60


       พล.ต.​ต.สมเกียรติ​ เนื้อ​ทอง​ ผบก.ตชด.ภาค​๔/ผบ.ฉก.สงขลา​/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พร้อมด้วย ​พ.ต.ท.วัฒนา  เพ็งแก้ว ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พ.ต.ท.สฤษดิ์ สอนทา หน.ฝยก.ฉก.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รมต., ผบ.เหล่าทัพ, ผบ.ตร., คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  และ มทภ.๔​ ผบ.ฉก.ปัตตานี เพื่อพิจารณาแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในส่วนของ แผนปฏิบัติการสงขลา ๖๑ แผนปฏิบัติการแม่ลาน ๖๑ และระเบียบต่างๆ โดยมี​ พล.อ.ประวิตร​ วงษ์​สุวรรณ​ รอง​นายกฯ​ เป็น​ประธาน​ ณ​ ห้องประชุม​สวนรื่น กอ.รมน. กรุงเทพ

 

postheadericon กราบบังคมทูลถวายรายงานและเฝ้าฯรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


  พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รรท.ผบช.ภ.๙ , พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ , พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา และผู้บังคับบัญชาพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องส่วนราชการต่างๆ กราบบังคมทูลถวายรายงานและเฝ้าฯรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ทอ.หาดใหญ่  อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา

 

postheadericon ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ ณ หอประชุมวิทยาลัยบรมราชชนนี ธ.ค. ๖๐


     ธ.ค. ๖๐  กำลังพลจาก บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๓ ได้ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ ณ หอประชุมวิทยาลัยบรมราชชนนี ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

 

postheadericon ตรวจความพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบธรรมชาติ ธ.ค. ๖๐


  ธ.ค. ๖๐  พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ตรวจความพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบธรรมชาติ บก.ตชด.ภาค ๔

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมหน่วย​ กองร้อย​ ฉก.ตชด.๔๓๔


   พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.ฉก.สงขลา เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วย​  กองร้อย​  ฉก.ตชด.๔๓๔ บ.ท่าคลอง​ ต.ป่าชิง​ อ.จะนะ​ จว.สงขลา มว.ฉก.ตชด.๔๓๑๒ บ.มุณี ม.๔  ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย  จว.ส.ข. มว.ฉก.ตชด.4322 บ.ระไมล์ ม. ๔ ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. มว.ฉก.ตชด.๔๔๓๓ บ.ตาเซะ   (ชป.๑) ต.ตาเซะ อ.เมือง จว.ยะลา มอบเงินบำรุงขวัญและมอบข้อห่วงใยแก่กำลังพลที่ประสบอุทกภั​ยน้ำท่วมและมอบถึงยังชีพพระราชทาน​แก่ประชาชนทีี่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

 

postheadericon พิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น(อส.) ต.ค. ๖๐


      พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.ฉก.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น(อส.) และกำลังภาคประชาชน ณ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีพล.ต.ธัญญาเทพ บรรพบุรุษภักดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด สข.สน. (ท.) เป็นประธานฯ

 

postheadericon เยี่ยมอาการบาดเจ็บของ ส.ต.ท.กิตติกร จินดา และ ส.ต.ท.เชาวลิต พุ่มมาก ต.ค. ๖๐


         พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. ได้ไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของ ส.ต.ท.กิตติกร จินดา และ ส.ต.ท.เชาวลิต พุ่มมาก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ๕๑๑ พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย ณ.โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ อ.เมือง จ.ยะลา

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๒ ต.ค. 60


     พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.สงขลา และคณะฯ พร้อมด้วย พ.ต.ท.บัณฑิต สีหาโคตร ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖/ผบ.ศฝด.๔๓๑(สย.๑) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๒ บ.วังประจันใต้ ม.๔ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมี ร.ต.ท.อดิเทพ พัดลม หน.ชฝต.๔๓๐๒ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกัน ได้เยี่ยมชมตลาดชายวังประจัน ,หลักเขตแดนไทย - มาเลเซีย และตรวจเยี่ยม จนท.ที่ปฏิบัติงานประจำด่านพรมแดนวังประจัน

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp1.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter