ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง


ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon ร่วมมอบ “ถุงห่วงใย” โครงการ “ข้าวกล่องปันสุข เพื่อชุมชนสู้ภัย โควิด-๑๙” ส.ค. ๖๔

   ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ฯ รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ มอบหมายให้ พ.ต.ท.วสันต์ มาวิเลิศ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค๔, ว่าที่พ.ต.ต.หญิงสินีนาถ คงพุทธ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค๔ (จอส.), ว่าที่พ.ต.ต.หญิงดวงเดือน ขุนทอง สว.กก.ตชด.๔๓, ว่าที่พ.ต.ต.หญิงดาวัลย์ แก้วประชุม สว.กก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ข้าวกล่องปันสุข เพื่อชุมชนสู้ภัย โควิด-๑๙”  ของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมี คุณกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานโครงการฯ  ผลิตข้าวกล่องปันสุขวันละ ๕๐๐ กล่อง มอบแก่กลุ่มผู้ขาดรายได้และกลุ่มผู้เปาะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-๑๙  ในชุมชนต่างๆของเขตเทศบาลนครสงขลา และบก.ตชด.ภาค๔ ได้ร่วมมอบ “ถุงห่วงใย” ผู้ประสบภัย โควิด-๑๙ ในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ ถุง  ณ โรงทานอาสาวัดไทรงาม เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-๑๙  อ.เมือง จ.สงขลา

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๕ ส.ค. ๖๔

      พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๕ โดยได้ให้โอวาทและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์  โดยมี พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ /ผบ.ฉก.๔๓,พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร รอง ผกก.ตชด.๔๒/รอง ผบ.ฉก.๔๓ ,พ.ต.ท.สุริวงค์ สมทรงผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗ , ร.ต.ท.เนตินันท์ สมสกิจ หน.ชฝต.๔๓๐๕  พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม กกล.ตชด.จชต. ก.ค. ๖๔

         พล.ต.ต.ณัฐ  สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด./รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กกล.ตชด.จชต. โดยมี พ.ต.อ.จารุวิทย์  วงศ์ชัยกิตติพร รอง ผบก.ฯ/รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.ท.วิโรจน์  บุญสนิท รอง ผกก.ฯ/ผู้ช่วย ผบ.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.ท.หญิง บุญศรี  หอมเหมือน รอง ผกก.ฯ/หน.บก.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.ต.หาญศึก  ศรีทันต์ สว.ฯ/หน.ฝขว.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.ต.มะดูฮา  หะยีตาและ สว.ฯ/หน.ฝอ.กกล.ตชด.จชต. พร้อม ขตร. ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายสนับสนุน ให้การต้อนรับ ณ กกล.ตชด.จชต. ต.บุดี อ.เมือง จว.ยะะลา

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๑ ก.ค. ๖๔

   พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด. /รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.พร้อมด้วย พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ตชด.๔๔ , พ.ต.ท. ชัยวรุตม์  พร้อมญาติ รอง ผกก.ตชด.๓๔/ผบ.ชค.ตชด.ยะลา,คณะ ครู.ชปส.กกล.ตชด.จชต. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๑ ร.ต.อ.วัชรปัญญา แสนตุ้ย ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๑ พร้อม ก.พ.ให้การต้อน

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการขุนไวย์ ก.ค. ๖๔

    พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด. /รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.พร้อมด้วย พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ตชด.๔๔ , พ.ต.ท. ชัยวรุตม์  พร้อมญาติ รอง ผกก.ตชด.๓๔/ผบ.ชค.ตชด.ยะลา,คณะ ครู.ชปส.กกล.ตชด.จชต. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการขุนไวย์,จุดตรวจขุนไวย์  พบ.ร.ต.อ.จรัญ คมบาง ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๒ พร้อม ก.พ.ให้การต้อน

 

postheadericon เยี่ยมกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนฉีดวัคซีน ก.ค. ๖๔

พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด. /รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.พร้อมด้วย พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ตชด.๔๔ ได้เดินทางมาเยี่ยมกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนฉีดวัคซีน ณ.ตึกกองบัญชาการ ศปก.ตร.สน. ห้องยะลาร่วมใจ โดยมี พ.ต.ท.พิพัฒน์ นุฤทธิ์มนตรี รอง ผกก. บก.สอ. ให้การต้อนรับ

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกสมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter