" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้างน นโยบายการปฏิบัติงาน 

พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค ๔ 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Clickการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมทักษะอาชีพ นักเรียน รร.ตชด. 
เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ๒๕๖๒

postheadericon จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา มิ.ย. ๖๓

  บก.ตชด.ภาค ๔ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ  พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ  พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา เเละจากแยกสำโรงถึงจุดกลับรถหน้าประตู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีข้าราชการตำรวจจิตอาสา ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ , กก. ตชด. ๔๓ ร่วมกิจกรรมจำนวน ๙๙ นาย โดยมี พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค. ๔  เป็นประธาน

 

postheadericon นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 62 เเละข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมบรรจุสิ่งของเตรียมจัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ พ.ค. ๒๕๖๓

     นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 62 เเละข้าราชการตำรวจ  บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมบรรจุสิ่งของเตรียมจัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งยังเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของไวรัส  โควิด-19    ห้องประชุมพนมไพร กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ อ.เมือง จ.สงขลา นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒ หรือ วปอ.๖๒ นำโดย นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย พ.อ.นพรัตน์ รัตนพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๕ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ในฐานะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒ ได้ร่วมกันจัดถุงยังชีพ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม หรือ CSR ในพื้นที่ จ.สงขลา ปัตตานี และ จ.สตูล ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓   

 สำหรับอุปกรณ์ที่นำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน เป็นการร่วมกันบริจาคของคณาจารย์ และนักศึกษา วปอ.รุ่น ๖๒ ประกอบด้วย แว่นตากันสารคัดหลั่ง ๓๐๐ ชิ้น ชุดกาวน์ปราศจากเชื้อ ๒๐๐ ชุด Face shield ๖๗๐ อัน ชุดป้องกันสารเคมี PPE ๓๓๐ ชุด หน้ากาก N95 จำนวน ๔,๓๐๐ ชิ้น หน้ากากอนามัย ๒๗๐ ชิ้น กล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ๓๐ กล่อง แอลกอฮอล์เจล ๑๐๐ ขวด สบู่แผ่นอนามัย ๑๐๐ ชุด เครื่องกดเจลอัตโนมัติ ๑๓ ชุด ตู้ปรับความดัน (Negative Pressure) ๑ ตู้ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาถุงยังชีพ จำนวน ๔๐๐ ถุง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน จ.สงขลา ๒๐๐ ชุด จ.ปัตตานี ๑๐๐ ชุด และ จ.สตูล ๑๐๐ ชุด

 

postheadericon วปอ.รุ่นที่ ๖๒ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์/ถุงยังชีพ พ.ค. ๖๓

         พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล. ตชด.จชต.ร่วมกับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๒ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์/ถุงยังชีพ จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้แก่ นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง.ผบช.ภ.๙ ผู้แทน วปอ.รุ่นที่ ๖๒ เป็นผู้มอบ

 

postheadericon แจกถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ( COVID19 )ตามโครงการบรรเทาทุกข์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ค. ๖๓

         พล.ต.ต.นิตินัย  หลังหน่าย ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต พร้อมด้วย พ.ต.อ. สถาพร แก้วสนิทผกก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ท.คำนึง อุ่นปลอด ผบ.ร้อย ตชด ๔๓๒, ร.ต.อ.อำนาจ ศรีนวลกล้า  รอง ผบ.ร้อย.ตชด. ๔๓๗ , ร.ต.อ. อนุกูล อนันต์ ครูใหญ่ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ได้ร่วมแจกถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ( COVID19 )ตามโครงการบรรเทาทุกข์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชค.ตชด.ยะลา.,ชค.ตชด.รพศ พ.ค.๖๓

       พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.กกล.ตชด.จชต.ออกตรวจเยี่ยม ชค.ตชด.ยะลา.,ชค.ตชด.รพศ. มอบนโยบายข้อสั่งการและข้อห่วงใยของ   ผบ.ตร.พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตชด.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  ๓ จังหวัด

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ฉก.ตชด.๔๓ เม.ย. ๖๓

พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.ออกตรวจเยี่ยม  ฉก.ตชด.๔๓ พบ พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง.ผบก.ตชด.ภาค.๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมข้าราชการให้การต้อนรับและ มอบนโยบายข้อสั่งการและข้อห่วงใยของ ผบ.ตร.

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชค.ตชด.ปัตตานี พ.ค. ๖๓

   พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.ออกตรวจเยี่ยม ชค.ตชด.ปัตตานี  มอบนโยบายข้อสั่งการและข้อห่วงใยของ ผบ.ตร.พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตชด.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓  จังหวัด

 

postheadericon รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากสมาคมแม่บ้านตำรวจ เม.ย.๖๓

      ๒๗   เม.ย. ๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.อ.จารุวิทย์ วงศ์ชัยกิตติพร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.ท.หญิง อภินันท์ ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.ท.จำรูญ ศรีนวล สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔(กร.) ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓ จำนวน ๓,๗๐๐ ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียน ตชด.ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ ต่อไป

 
บทความ อื่นๆ ...
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกบทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter