กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click

postheadericon ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน กก.ตชด.๔๓ ม.ค.๖๕

    พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน กก.ตชด.๔๓ บริเวณหน้าค่ายรามคำแหง ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา ได้สอบถามถึงปัญหาในการให้บริการ  ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน ฉก. ยะลา ๙๑ (๙๑๒๑-๙๑๒๓ )ม.ค.๖๕

  พล.ต.ต. อรรถวุฒิ  อ่อนทรัพย์  ผบก. ตชด. ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.จารุวิทย์  วงศ์ชัยกิตติพร รอง ผบก.บก.กฝ.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ กกล.ตชด.จชต. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน ฉก. ยะลา ๙๑ (๙๑๒๑-๙๑๒๓ ) พร้อมมอบเงินสวัสดิการบำรุงขวัญกำลังพล

 

postheadericon มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ณ รร.ตชด.บ้านควนตะแบก พ.ย. ๖๔

    พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ ร่วมพิธีรับ - มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ณ รร.ตชด.บ้านควนตะแบก อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด เป็นผู้มอบ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน พ.ย. ๖๔

     พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนด้าน อ.สะเดา จว.สงขลา ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทุ่งลุง ต.ทุ่งลุง เเละ จุดตรวจจุดสกัดหน้า สภ.ปาดังเบซาร์  โดยมี พ.ต.ต.สุริวงค์  สมทรง ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗  เเละ .ต.อ.พิจิตร รักทอง รอง ผบ.ร้อย ตชด.437 ให้การต้อนรับ ได้กำชับการปฏิบัติภารกิจ พร้อมชี้แจงให้กำลังพลมีความเข้าใจในสิทธิและสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการ

 

postheadericon ตรวจความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต.ค. ๒๕๖๔

   พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค๔, พ.ต.ท.หญิงอภินันท์ ชูช่วย รอง ผกก.ฯรรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค๔, พ.ต.ท.หญิงดวงสมร ยินดี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค๔ ตรวจความพร้อมกำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝนที่จะมาถึง โดยมีหัวหน้าฝ่ายส่วนอำนวยการ ส่วนสนับสนุน และส่วนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย( ชุดกู้ภัยและชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย) เป็นผู้ตรวจจำนวนกำลังพลในแต่ละฝ่าย

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๔๐๙ ต.ค. ๖๔

    พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค๔ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค๔  พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง รอง ผกก.ตชด.๔๔/รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๔๐๙ พบ พ.ต.ท.อเนชา ตาวัน ผบ.ร้อย ตชด.๔๔๖ และ ร.ต.ต.ธณรรต แก้วมณีศรี หน.ชฝต.๔๔๐๙ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ โดย ได้กำชับการปฎิบัติดังนี้

- การระมัดระวังป้องกันที่ตั้งฐานและการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตลอดจนกำลังพล

- การตรวจสอบจุดข้ามแดนรวมถึงช่องทางตามธรรมชาติที่ผิดกฎหมายในการใช้หนีการกระทำความผิด

- การนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter