ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มิ.ย. ๖๔

    พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติราชการ ตามนโยบาย ตร. ณ บก.ตชด.ภาค ๔ โดยมี พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ฯ รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ

 

postheadericon ประชาสัมพันธ์ พ.ค.๖๔

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกำลังพล มว.ฉก.ตชด. ๔๑๐๑ พ.ค. ๖๔

    พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน์   รอง ผบช.ตชด./รรท.ผบ.กกล.ตชด.จชต พร้อมด้วย พ.ต.ท. ชัยวรุตม์  พร้อมญาติ รอง ผกก.ตชด.๓๔/ผบ.ชค.ตชด.ยะลา, คณะครู.ชปส.กกล.ตชด.จชต. เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล มว.ฉก.ตชด. ๔๑๐๑ (มลายูบางกอก)​ ร.ต.อ.เอกชัย​ เอี่ยม​พรม​ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๑ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ได้ให้โอวาท,รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และมีข้อกำชับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. ให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

๒. ให้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

๓. ห้ามกำลังพลทุกนายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

๔. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

พร้อมได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการขุนไวย์ พ.ค. ๖๔

        พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน์  รอง ผบช.ตชด./ รรท.ผบ.กกล.ตชด.จชต. พร้อมด้วย พ.ต.ท. ชัยวรุตม์  พร้อมญาติ รอง ผกก.ตชด.๓๔/ผบ.ชค.ตชด.ยะลา,คณะ ครู.ชปส.กกล.ตชด.จชต. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการขุนไวย์,จุดตรวจขุนไวย์  ร.ต.อ.จรัญ คมบาง ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๑๐๒ พร้อม ก.พ.ให้การต้อนรับ  ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑.ให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความปลอดภัยสูงสุด

๒.รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

๓.ห้ามกำลังพลทุกนายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

๔.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

พร้อมได้มอบของ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกองร้อย.ตชด.๔๓๕ พ.ค. ๖๔

  พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง.ผบช.ตชด. รท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางออกตรวจเยี่ยมกองร้อย.ตชด.๔๓๕ โดยมี   พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิทผกก.กก.ตชด.๔๓,พ.ต.ท.โกเมน สุวรรณชาตรี ผบ.ร้อย.ตชด.๔๓๕ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ    ณ ร้อย.ตชด.๔๓๕ จ.ตรังได้มอบโอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัตงานของหน่วย,ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมใช้งานของคลังอาวุธ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกองร้อย.ตชด.๔๓๔ พ.ค. ๖๔

      พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง.ผบช.ตชด. รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางออกตรวจเยี่ยมกองร้อย.ตชด.๔๓๔ โดยมี พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์   คามิคลิขิตกุล รอง.ผกก.กก.ตชด.๔๓,พ.ต.ท.วีระศักดิ์ คงเพชร ผบ.ร้อย.ตชด.๔๓๔ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ   ณ ร้อย.ตชด.๔๓๔ จ.พัทลุงได้มอบโอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัตงานของหน่วย,ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมใช้งานของคลังอาวุธ

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกสมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter