" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click
postheadericon มอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ พ.ค. ๕๙


                  ๑๖ ม.ค. ๕๙ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔ /  ผบ.กกล.ตชด.จชต.  มอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์   ให้แก่ตำรวจมาเลเซีย Dep.Dato.Hj.Mazlan Bin Lazim พร้อมพวก รวม ๕ นาย โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔  ร่วมพิธี

 

postheadericon วันสถาปนากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๓


 พ.ต.อ. สุวิช   สว่างวงศ์   รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธาน ในพิธีอ่านลายพระหัตถ์พระราชทานพรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๓ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมี ข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔   เเละ กก.ตชด.๔๓  เข้าร่วม

 

postheadericon ร่วมกิจกรรม"๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม ๒๕๕๙


                    ๒๑ เม.ย.๕๙ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด และหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม"๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม" ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์. จำนวน ๓๙ รูป ณ.บริเวณหน้าอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสงขลา โดยมี นางภคมณฑ์ เมธีธรรมาภรณ์. อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙. เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon โครงการนักกอล์ฟน้อย ของสนามกอล์ฟทองใหญ่ ม.ค. ๕๙


                    โครงการนักกอล์ฟน้อย ของสนามกอล์ฟทองใหญ่  ๓๐ - ๓๑  ม.ค.   ๒๕๕๙   เยาวชนจาก  โรงเรียนวรนารีเฉลิมและ โรงเรียนวัดประตูชัย   จำนวนเยาวชนที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน ๓๗ คน

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกบทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter