" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

นโยบายการปฏิบัติงาน 

พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค ๔ 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Clickการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมทักษะอาชีพ นักเรียน รร.ตชด. 
เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ๒๕๖๒

postheadericon สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริใน รร.ตชด.


         เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริใน รร.ตชด. และ ศกร.ตชด. สังกัด กก.ตชด.๔๒ ดังนี้ เวลา๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ เยี่ยม ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง  ม.๗ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ  จว.นครศรีธรรมราช   เวลา ๑๓.๐๕ น. เสด็จฯ เยี่ยม รร.ตชด.บ้านเขาวัง ม.๑๒ ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์  จว.นครศรีธรรมราช และเวลา ๑๕.๒๐ น. เสด็จฯ เยี่ยม ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี ม.๕  ต.วังอ่าง  อ.ชะอวด  จว.นครศรีธรรมราช

 

postheadericon ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐


           ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผอ.ศปก.ลส.ชบ.ภาค ๔ เข้าร่วมประชุมผู้นำ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านภาคใต้สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ และ  ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕๐ คน   โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิด

 

postheadericon จัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับครู รร.ตชด. พ.ค.๖๐


๙ - ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐  บก.ตชด.ภาค ๔  จัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับครู รร.ตชด. สังกัด บก.ตชด.ภาค ๔  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  อ.ุท่งสง  จว.นครศรีธรรมราช  มีผุู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น ๑๗๒ นาย  ประกอบด้วย ผบ.ร้อยกิจการพิเศษ กก.ตชด.๔๑ -๔๔ รวม ๔ นาย, ครุใหญ่ รร.ตชด. สังกัด กก.ตชด.๔๑ - ๔๔  รวม ๔๒ นาย และครูสอนภาษาไทย  รร.ตชด. สังกัด กก.ตชด.๔๑ - ๔๔ รร.ตชด.ละ ๓ นาย รวม ๑๒๖ นาย   โดยมี พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา  รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  และ พล.ต.ต.สมเกียรติ  เนื้อทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและ เป็นประธานพิธีปิดการอบรม   สำหรับวิทยากรฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม


 

postheadericon ประชุม​บริหาร​และ​มอบนโยบาย​ศชต./ศปก.ตร.สน. พ.ค. 60


     พล.ต.ต.สมเกียรติ​  เนื้อ​ทอง  ผบก.ตชด.ภาค​๔​/ผบ.กกล.ตชด.จชต.   เข้าร่วมประชุม​บริหาร​และ​มอบนโยบาย​ศชต./ศปก.ตร.สน. โดยมี พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต.เป็นประธาน​และ พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศชต.


 

postheadericon ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต. พ.ค. 60


        พล.ต.ต.สมเกียรติ​ เนื้อ​ทอง​ ผบก.ตชด.ภาค​๔​/ผบ.กกล. ตชด. จชต. ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต. โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง.นรม./ ประธาน คปต. เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม ค่ายสิรินธร จว.ปัตตานี

 

postheadericon รดน้ำดำหัว ผู้บังคับบัญชา เม.ย. ๒๕๖๐ 

postheadericon ตรวจเยี่ยม​ ชุด​ รปภ.ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี​


  พล.ต.ต.สมเกียรติ  เนื้อทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.กกล.ตชด.จชต. เดินทางมาตรวจเยี่ยม​ ชุด​ รปภ.ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี​ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่, เงินบำรุงขวัญและเข้าพบนายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี​ มอบของที่ระลึก​และแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

 

postheadericon วางพวงมาลา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ๒๕๖๐

               พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔    ร่วมพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ณ บริเวณเขาน้อย อ.เมือง จว.สงขลา

 
บทความ อื่นๆ ...
bpp4.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกบทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter