" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง


บุกตะลุย !  ช่วยเหลือน้ำท่วม  ภาคใต้

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ก.ย. ๕๙


                  ๑ ก.ย. ๕๙  พล.ต.ต.สมเกียรติ  เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขี รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต. , พ.ต.อ.พยุหะ  บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ , พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓ , พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์  ตาตะนันทน์ ผกก.ตชด.๔๔ , พ.ต.ท.อดุลย์  เง๊าะ รอง ผกก.ตชด.๔๑/ผู้ช่วย ผบ.กกล.ตชด.จชต. , พ.ต.ท.เชษฐวิทย์  นีระฮิง รอง ผกก.ตชด./ผบ.ฉก.ตชด.๔๔ , พ.ต.ท.คำมูล  ปันทะวัง รอง ผกก.ตชด.๔๒/ผบ.ชค.ตชด.จว.ปัตตานี , พ.ต.ท.บารมี  อำไพพิศ  รอง ผกก.ตชด.๒๑/ผบ.ชค.ตชด.จว.นราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจประกอบด้วยในสังกัด กกล.ตชด.จชต. , กก.ตชด.๔๔ , ฉก.ตชด.๔๓ , ๔๔ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กกล.ตชด.จชต.  ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีวิริยะอุตสาหะ และขยันหมั่นเพียร เกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างดี จนเกษียณอายุราชการในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการในสนาม จำนวน ๑๙ นาย

 

postheadericon รับ​เกียรติ​บัตร​ ​องค์​กรที่สนับสนุนงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ส.ค. ๕๙


          เมื่อ   ๙  ส.ค.๕๙  พล.ต.ต.สมเกียรติ​  เนื้อ​ทอง​  ผบก.ตชด.ภาค​ ๔​ เดินทางไป​รับ​เกียรติ​บัตร​ ​องค์​กรที่สนับสนุนงานต่อต้านการค้ามนุษย์   เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์  ประจำปี​ ๒๕๕๙​ ของจังหวัดสงขลา​  ณ​ เวทีสระบัว   โดยมี​นาย​เอกรัฐ​  หลีเส็น​   รอง​ผู้ว่าราชการ​จังหวัด​สงขลา​เป็น​ประธาน​

 

postheadericon มอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ พ.ค. ๕๙


                  ๑๖ ม.ค. ๕๙ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔ /  ผบ.กกล.ตชด.จชต.  มอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์   ให้แก่ตำรวจมาเลเซีย Dep.Dato.Hj.Mazlan Bin Lazim พร้อมพวก รวม ๕ นาย โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔  ร่วมพิธี

 

postheadericon วันสถาปนากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๓


 พ.ต.อ. สุวิช   สว่างวงศ์   รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธาน ในพิธีอ่านลายพระหัตถ์พระราชทานพรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๓ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมี ข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔   เเละ กก.ตชด.๔๓  เข้าร่วม

 

postheadericon ร่วมกิจกรรม"๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม ๒๕๕๙


                    ๒๑ เม.ย.๕๙ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด และหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม"๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม" ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์. จำนวน ๓๙ รูป ณ.บริเวณหน้าอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสงขลา โดยมี นางภคมณฑ์ เมธีธรรมาภรณ์. อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙. เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon โครงการนักกอล์ฟน้อย ของสนามกอล์ฟทองใหญ่ ม.ค. ๕๙


                    โครงการนักกอล์ฟน้อย ของสนามกอล์ฟทองใหญ่  ๓๐ - ๓๑  ม.ค.   ๒๕๕๙   เยาวชนจาก  โรงเรียนวรนารีเฉลิมและ โรงเรียนวัดประตูชัย   จำนวนเยาวชนที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน ๓๗ คน

 
bpp3.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกบทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
Free Stats Counter