ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon ตรวจเยี่ยม ฉก.ตชด.๔๓ พ.ค. ๖๔

  พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง.ผบช.ตชด.  รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางออกตรวจเยี่ยม  ฉก.ตชด.๔๓ โดยมี พล.ต.ศานติ สกุนตนาค ผบ.ฉก.สงขลา,พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ ผบ.ฉก.๔๓, พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รอง.ผบ.ฉก.สงขลา,พ.ต.ท.พิทักษ์ ใจสมุทร   รอง.ผบ.ฉก.สงขลา,พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร รอง.ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ  ในโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงานที่สำคัญของหน่วยและให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพล ดังนี้  

๑.ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายนำคำขวัญประจำ บช.ตชด."เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ" ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่

๒.กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฎิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความไม่ประมาท

 

postheadericon ตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินวานโครงการสถานกักกันโรค Organizational Quarantine พ.ค. ๖๔

      พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง.ผบช.ตชด. รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔   เดินทางตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินวานโครงการสถานกักกันโรค Organizational Quarantine (OQ) ณ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี พ.ต.ท.ธีรภัค วัฒนนันทกุล รอง.ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. ให้การต้อนรับและ นำตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่ และเข้าร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าในการจัดทำโครงการ Qrganizational Quarantine สำหรับแรงงานต่างด้าว และผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่  กองร้อย  ตชด. รวม  ๑๔  แห่ง   ทางระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)   โดยมี  พล.ต.ต.ณัฐ    สิงห์อุดม   รอง ผบช.ตชด.  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.

 

postheadericon พิธีเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เม.ย. ๖๔

       พ.ต.อ.กวินศักดิ์  พีรยศธนนนท์  รอง ผบก. ตชด.ภาค ๔   พ.ต.ต.หญิง สินีนาถ  คงพุทธ   สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔   พร้อมข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔  ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์   ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา   อ.เมือง  จว.สงขลา    โดย นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี

 

postheadericon เยี่ยมอาการเจ็บป่วย ของ พ.ต.อ.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.ตชด.๔๒ เม.ย.๖๔

พ.ต.อ.เสกสรร  อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔  พ.ต.อ.กวินศักดิ์  พีรยศธนนนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔  พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔  เดินทางไปเยี่ยมอาการเจ็บป่วย ของ พ.ต.อ.วัฒนา       เพ็งแก้ว  ผกก.ตชด.๔๒  และ  ร.ต.ต. สมศักดิ์ พานิช รองสว.(ป) ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ณ รพ.สงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขล าพ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔

 

postheadericon พิธีประดับยศชั้นสัญญาบัต เม.ย. ๖๔

บก.ตชด.ภาค ๔ ได้จัดพิธีประดับยศชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนายตำรวจ ๕๓ ปี ในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ จำนวน ๑๐ นาย ณ ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล กบ.ตชด.ภาค ๔ โดยมี พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธ

 

postheadericon พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เม.ย. ๖๔

                  พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเขาน้อย อ.เมือง จ.สงขลาโดยมี นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีฯ

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกสมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter