" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง


รวยง่าย  วอดวายเร็วรู้ลึก พนันออนไลน์ ภัยใกล้ตัวใครอยากเป็นเศรษฐี สับสนกันไหม


ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการ มว.เชิงรุก ฉก.ตชด.๔๓ เม.ย. ๖๓

    พ.ต.อ.ณรงค์  ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการ มว.เชิงรุก ฉก.ตชด.๔๓  ที่๑  โดยมี ร.ต.อ.สักกรียา  หมาดทิ้ง  ผบ.มว.เชิงรุก ฉก.ตชด.๔๓ ที่๑  พร้อม ขรก.ตร. ให้การต้อนรับ ได้สอบถามความเป็นอยู่/เหตุการณ์ในพื้นที่/ ประสานการปฏิบัติ ให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์    เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โคโรน่า (covid-๑๙) และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โคโรน่า (covid-๑๙) พร้อมมอบเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ให้กับกำลังพลใน มว.ฯ

 

postheadericon มาตราการป้องกัน คัดกรองชื้อไวรัสโคโรนา 19

       มว.พท. ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับกำลังพล เเละ ผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงาน

 

postheadericon เปิด การอบรมตามโครงการ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ( COVID – 19 )

   
  พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมตามโครงการ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ และแม่บ้าน เพื่อไว้ใช้ป้องกันโรคฯ และแจกจ่ายให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ขาดแคลน ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓

 

postheadericon ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ ค่ายเสนาณรงค์ ม.ค. ๒๕๖๓

 

         พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด  ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกองรักษาการณ์ กอ.ปภ.๙๙ ตชด. ม.ค.๒๕๖๓

   พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผอ.กอ.ปภ.๙๙    พ.ต.อ.จารุวิทย์  วงศ์ชัยกิตติพร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ รอง ผอ.กอ.ปภ.๙๙ ตชด. พร้อมด้วย พ.ต.ท.จาริพัฒน์  ทองแดง  รอง ผกก.ตชด.๔๔ /หน.บก.อก.ปภ.๙๙ ตชด.ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม กอ.ปภ.๙๙  ตชด.  พร้อม ตรวจเยี่ยมกองรักษาการณ์ กอ.ปภ.๙๙ ตชด. มอบนโยบายกำชับการปฏิบัติงาน เเละมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่

 

postheadericon ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ธ.ค. ๖๒

     พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต  ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และคณะ ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   พร้อมรับฟังบรรยายสรุปข้อสั่งการและข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา  ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา

 
bpp3.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกบทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter