ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon มหาวิทยาลัยทักษิณตามโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดพัทลุง เม.ย. ๖๔

      เป็นประธานเปิดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณตามโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา" ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จว.พัทลุงพ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ฉก.ตชด.๔๔ ก.พ.๖๔

    พล.ต.ต ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. พร้อมด้วย พล.ต.ต ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฉก.ตชด.๔๔ เพื่อติดตามการปฎิบัตองาน และ เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล พร้อมเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงานห้วงที่ผ่านมา

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม หน่วย ฉก.ตชด.๔๓ ม.ค. ๖๔

       พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ ผบ.กกล.ตชด.จชต. เดินทางตรวจเยี่ยม หน่วย ฉก.ตชด.๔๓ เพื่อมอบนโยบาย  สอบถามข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ อำเภอของ จว.สงขลา โดยมี พ.ต.ท.ชัยชนะ หลางหวอด รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, หน.ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๓ , ๔๓๐๔ ม.ค. ๖๔

     พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้โอวาท และมอบสิ่งของสนับสนุนการปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๓ โดยมี พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ ,ร.ต.อ.พิจิตร  รักทอง รอง ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗ ,ร.ต.ต.พิทักษ์  แก่นทอง หน.ชฝต.๔๓๐๓ และข้าราชการตำรวจในชุดให้การต้อนรับ

    พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้โอวาท และมอบสิ่งของสนับสนุนการปฎิบัติงานของ ข้าราชการตำรวจชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๔ โดยมี พ.ต.ท.ยงศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รอง ผกก.ตชด.๔๓,ร.ต.ท.อำนาจ  อะนวล  รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ


 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๔ ม.ค. ๖๔

       พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง อภินันท์ ชูช่วย รอง.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ได้ตรวจเยี่ยมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๔ อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมี พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓,พ.ต.ท.วีระศักดิ์ คงเพชร ผบ.ร้อย ตชด ๔๓๔พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ  และได้รับฟังการบรรยายสรุปและได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ

 

postheadericon มอบเงินสงเคราะห์โครงการสวัสดิการช่วยเหลือทายาทข้าราชการตำรวจของ บก.ตชด.ภาค ๔ ม.ค. ๖๔

     พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วย พ.ต.ท.อภินันท์ ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ผบ.ร้อย.ตชด.๔๓๖ ได้เดินทางมามอบเงินสงเคราะห์โครงการสวัสดิการช่วยเหลือทายาทข้าราชการตำรวจของ บก.ตชด.ภาค ๔ ให้แก่ครอบครัว ด.ต.สามารถ  แซะอามา ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๔๔๓ กก.ตชด.๔๔ เสียชีวิต ณ บ้านควนโดนใน ม.1 ต.ควนโดน  อ.ควนโดน จ.สตูล

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกสมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter