" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์

บ้านรักษ์ดิน ตั้งอยู่ ณ บก.ตชด.ภาค ๔


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค ๔


การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชมรมแม่บ้าน ตชด.ภาค ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๐


postheadericon วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า กก.ตชด.๔๒

                         “ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ถวายเครื่องราชสักการะ( พานพุ่ม)และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ”
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระนามเดิมว่า สังวาล ตะละภัฎ พระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม  ๔๔๔๓ ในครอบครัวสามัญชนอาชีพช่างทอง เมื่อพระชนมายุ ๑๓ พรรษา ทรงจบหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ ได้รับทุนไปศึกษาต่อวิชาพยาบาล ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงอภิเษกสมรส กับ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร,อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์

อ่านเพิ่มเติม...

 

postheadericon ครู ตชด.

                       ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องประชุม ๔๐๑ บก.ตชด.ภาค ๔ พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานในการประชุมเลือกสรรตำแหน่งครูตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔

 

postheadericon การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน

สรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการพลเรือน ประจำวันที่   ๑๗  ก.ค.  ๕๔


๑.  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๑  การสลายโครงสร้างขบวนการก่อเหตุรุนแรง
-  เมื่อ ๑๗๐๙๓๐ ก.ค. ๕๔  ส.ต.ต.ไกรลาศ สิมฤทธิ์ / ๔ นาย พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว
และญาติของ นายวัชรินทร์  เล๊าะยิ  ผู้ก่อเหตุรุนแรงตาม พรบ.ความมั่นคง ๒๕๕๑ ได้พบปะพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเข้ามอบตัวทางด้านทางกฎหมายตามมาตรา ๒๑ และระเบียบการดำเนินการทางกฎหมายกับนางรอมเล๊าะ  เล๊าะยิ  มีความเกี่ยวข้องเป็น  มารดา  ณ บ้านเลขที่ ๖๘ ม.๖ บ.ท่าชะมวง ต.บ้านนา อ.จะนะฯ  ผลการสนทนา  มีท่าทีให้ความร่วมมือและเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมายตามมาตรา ๒๑ ไม่สามารถติดต่อกับผู้ต้องหาได้
๑.๒  การสกัดกั้นการขยายตัวของ ผกร.ในสถานศึกษา หมู่บ้านและชุมชน
-  เมื่อ ๑๗๐๘๓๐  ก.ค. ๕๔  ด.ต.สายัญ  พรหมเพ็ชร / ๒ นาย เยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน
หมู่บ้าน บ.ปากบางนาทับ ม.๒ ต.นาทับ อ.จะนะ ฯ  พบนายวาหาบ  จันอิ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ได้พูดคุยขอความร่วมมือในการช่วยสอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่ เพื่อการสกัดกั้นการขยายตัวของ ผกร. เข้ามาก่อเหตุในชุมชนหมู่บ้าน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี


อ่านเพิ่มเติม...

 

postheadericon มอบบ้านแก่ผู้ประสบอุทกัย จ.กระบี่

                           ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พ.ต.ท.วรากร  สมสุวรรณ  รอง ผกก.ตชด.๔๒ ร่วมในพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวััดกระบี่

 

postheadericon ทำบุญวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า


        ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พ.ต.อ.เสรี  สามดาว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานในงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพิธีดังกล่า่วจัดขึ้น ณ หอประชุมพนมไพร จัดให้มีการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ และรับศีลรับพรโดยมีข้าราชการตำรวจทั้ง บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๓ รวมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมในพิธี

 

postheadericon ถวายเทียนพรรษา


          ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พ.ต.อ.พรชัย พุ่มสอาด ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดโรงวาส ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

 

postheadericon บก.กฝ.บช.ตชด. ชี้แจงแนวทางการกำหนดความต้องการด้านการฝึก ประจำปีงบประมาณ 2555


                ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ห้องประชุม ๔๐๒ บก.ตชด.ภาค ๔ จัดการประชุม บก.กฝ.บช.ตชด.ชี้แจงแนวทางการกำหนดความต้องการด้านการฝึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมี พล.ต.ต.ลิขิต สุทธะพินทุ ผบก.กฝ.บช.ตชด. เป็นบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับการฝึก

 

postheadericon การดำเนินการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับกลุ่มเผยแพร่ศาสนา

         

         เมื่อ ๙ ก.ค.๕๔  พ.ต.ท.วีระศักดิ์  พันธุวงศ์  รอง ผบ.ฉก.ฯ รรท.ผบ.ฉก.ตชด.๔๓  ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับกลุ่มเผยแพร่ศาสนา (ดาอี) จำนวน  ๒๔  คน ณ ฉก.ตชด.๔๓ เกี่ยวกับนโยบายสานใจสู่สันติ , พรบ.ความมั่นคงฯ ตามมาตรา ๒๑ และให้ช่วยกันสอดส่องดูแล และเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด

 
ผู้บังคับการ
bpp1.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 60 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter