" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์

บ้านรักษ์ดิน ตั้งอยู่ ณ บก.ตชด.ภาค ๔


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค ๔ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


postheadericon ตรวจเยี่ยม ก.พ.ฉก.ตชด.๔๓


เมื่อ ๒๕ พ.ย.๕๗ พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔,ร.ต.อ.ธีระโชติ ปฐมวณิชกะ นายเวร ผบก.ตชด.ภาค ๔ และคณะติดตามฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กพ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัติที่สำคัญใน พท.ของ ฉก.ตชด.๔๓ ห้วงที่ผ่านมา โดยมี พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ (๒),พ.ต.ท.พิทักษ์ ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ (๓),พ.ต.ต.ยศ มณฑาณี รอง หน.บก.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ - ๔๓๔, ผบ.มว.ฉก.ตชด.ทุก มว.ในสังกัด และ หน.ชป.สสน.ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการ บก.ฉก.ตชด.๔๓

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด. ๔๓๔


เมื่อ ๒๒ พ.ย.๕๗   พ.ต.อ.พยุหะ   บุษบงค์  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓  พร้อมพวก ๒ นาย  เดินทางโดยรถยนต์    เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  ตรวจเยี่ยม ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔ บ.ท่าคลอง     ม.๔ ต.ป่าชิง อ.จะนะ  จ.สงขลา   ชี้แจงหัวข้อราชการดังนี้- การทำงานจะต้องตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท รอบคอบ ทำงานเป็นทีม หมู่คณะ - ต้องประพฤติเป็นกำลังที่มีวินัย   เชื่อฟังคำสั่งของ ผบ.หน่วย อย่างเคร่งครัด - น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีพและให้นำงานมวลชนสัมพันธ์       มาปรับใช้กับงานในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป    - ด้วยความรักและเป็นห่วงใยในตัวกำลังพลทุกนาย และขอให้ทุกคนปลอดภัย พร้อมได้มอบเงิน      เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ร.ต.อ.อิสรา เจตนานัง ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔ ให้การต้อนรับ ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม เสร็จภารกิจ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมด่านประกอบ


เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ท.มนตรี โปตระนันทน์ ผบช.ภ.๙ และคณะฯ ที่เดินทางตรวจเยี่ยมด่านประกอบ และ สภ.สะท้อนฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ สภ.สะท้อนฯ อ.นาทวี จ.สงขลา


 

postheadericon ๕ ธ.ค. มหาราช


เมื่อ ๑๘๑๔๑๕ พ.ย.๕๗ พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ชค.ตชด., พ.ต.อ.สมเกียรติ  เนื้อทอง รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/รอง ผบ.ชค.ตชด., พ.ต.อ.พยุหะ  บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ , พ.ต.อ.สุวิช สว่างวงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ,ผกก.ตชด.๔๑-๔๔ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ระดับ บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร  เนื่องในวโรกาส ๕ ธ.ค.  มหาราชา ณ. สวท.๑๑ (NBT) กรมประชาสัมพันธ์  จ.สงขลา

 

postheadericon อบรมหลักสูตรรุกทางการเมือง


เมื่อ ๑๖๐๘๓๐ พ.ย.๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย ร.ต.ท.ณฐภัทร ทองศรีนุ่น หน.กร.ฉก.ตชด.๔๓ , ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๒ -๔๓๔,ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๑๑-๔๓๔๓ เข้าอบรมรุกทางการเมืองหลักสูตร พิเศษ เพื่อขับเคลื่อนงานรุกทางการเมืองในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง ระดับ๑  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานการ เมือง รุกเข้าสู่หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อสลายโครงสร้างอาเยาะห์ โดยมี พล.ต.ชินวัฒน์ แม้นเดช เป็น หน.คณะในการจัดการอบรมฯและ พล.ต.ตสมศักดิ์ จันทะพิงค์ รอง ผบช.ศชต.เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ บก.ฉกสงขลา

 

postheadericon ร่วมประชุม ศปก.รปภ.ภ.จว.ภูเก็ต


เมื่อ ๑๖๐๙๐๐ พ.ย.๕๗ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ศปก.ตชด.รปภ. เข้าร่วมประชุมที่ ศปก.รปภ.ภ.จว.ภูเก็ต / ศปก.ตชด.สน.รปภ.

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมชุด EOD ตชด.๔๑


๑๒๑๒๕๐ พ.ย.๕๗ พ.ต.อ.ไพโรจน์   ทานธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ศปก.ตชด.สน.รปภ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุด EOD ตชด.๔๑  ประจำสนามแข่งขันกีฬา air sports ณ เหมืองเจ้าฟ้า อ.เมือง จว.ภูเก็ต  สอบถามการปฏิบัติและปัญหาข้อขัดข้อง โดยมี ร.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ สองแก้ว หน.ชุด และข้าราชการตำรวจประจำชุด ให้การต้อนรับ

 

postheadericon ปิดล้อมตรวจค้นบ้านบาโงนากอ


เมื่อ ๑๔๐๖๐๐ พ.ย.๕๗  พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย จนท.ทหาร ฉก.ปัตตานี ๒๔ ร่วม ฉก.ทพ.๔๓ ,ชุด นปพ.และ ชป.สลาตัน ร่วมสนธิกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ ในพื้นที่ บ.บาโงนากอ (หมู่บ้านย่อย บ.โคกโตนด) ม.๓ ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp1.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter