" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์


บ้านรักษ์ดิน ตั้งอยู่ ณ บก.ตชด.ภาค ๔


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค ๔ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


postheadericon ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๗ วัน อันตราย ๒๕๕๗

เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วยร.ต.อ.ภัคพล คุ้มวงศ์ ผบ.ร้อย ฉก.ตขด.๔๓๓, ร.ต.ต.สุพน  สงแสง หน ชป.มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๒ และ หน.ส่วนราชการ,กำลังภาคประชาชน,ผู้นำหมู่บ้านผู้นำท้องถิ่น อ.เทพาฯ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๗ วัน อันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ สี่แยกพระพุทธ ม.๒ บ.พระพุทธ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีนาย ชัยวุฒิ บัวทอง ปลัดอาวุธโส รักษาการนายอำเภอเทพา เป็นประธานฯ

 

postheadericon อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗

๓๐ ธ.ค.๕๗ พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ ผบช.ศชต. , พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ชค.ตชด. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงในสังกัด ศชต. เข้าอวยพรปีใหม่ พล.ท .ปราการ ชลยุทธ ผอ.รมน. ภาค ๔ ณ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จว.ปัตตานี

 

postheadericon ประชุม ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค ๔ ธ.ค. ๕๗

เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๕๗ เป็นประธาน พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.ชค.ตชด.เป็นประธานประชุม ศอ.ปส.บก.ตชด.ภ.๔ ณ ห้อง ประชุม ๔๐๒

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ๒๗ ธ.ค. ๕๗

เมื่อ ๒๗ ธ.ค.  ๕๗  พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค 4 / ผบ.ชค.ตชด. พ.ต.อ.สุวิช  สว่างวงศ์  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔  พ.ต.อ.พหล  เกตุเเก้ว  ผกก.ตชด. ๔๓  ได้เดินตรวจเยี่ยม เเละติดตามความพร้อมในการเตรียมรับเสด็จ ฯ ร.ร.ตชด. บ้านทุ่ง สบายใจ อ.สะเดา จ.สงขลา

 

postheadericon ประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กก.ตชด. ๔๒

พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชก. ภาค ๔ / ผบ.ชค.ตชด.เป็นประธานพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดของ กก.ตชด.๔๒ และ กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ณ ห้องประชุมค่ายศรีนครินทรา   กก.ตชด.๔

 

postheadericon ร่วมพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร กก.ตชด. ๔๑

เมื่อ ๒๕ ธ.ค.  ๕๗  พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชก. ภาค ๔ / ผบ.ชค.ตชด. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔   ร่วมพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ณ หอประชุม ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์  กก.ตชด.๔๑

 

postheadericon โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

๒๕ ธ.ค ๕๗  พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตขด.ภาค ๔ / ผบ.ชค.ตชด. เป็นผู้แทน ผบช.ตชด.เข้าร่วมพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัย ในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.ตชด.บ้านคลองวาย อ.คลองวาย จ.สุราษฎร์ธานี โดย มี นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ รมต.ช่วยว่ากากระทรวงส่ธารณสุขเป็นประธานในพิธีมอบ  มีแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีประมาณ ๑๕๐ คน 

 

postheadericon มอบกระเช้าของขวัญ ผบ.ฉก.สงขลา

เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓,พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ (๒),พ.ต.ท.พิทักษ์ ใจสมุทธ รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓(๓) เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ แด่ พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.ฉก.สงขลา,พ.อ.วรพล วิศรุตพิชญ์ รอง ผบ.ฉก.สงขลา (๑) และ พ.อ.บัญชา รักชื่อ รอง ผบ.ฉก.สงขลา (นโยบาย) เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘  ในการนี้ทาง ผบ.ฉก.ฉก.สงขลา ได้กล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึกให้กับทางผู้บังคับหน่วยฯ และ รองผู้บังคับหน่วยฯทั้งสองท่าน  ณ ห้องประชุม บก.ฉก.สงขลา

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp402.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter