" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์


บ้านรักษ์ดิน ตั้งอยู่ ณ บก.ตชด.ภาค ๔


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค ๔ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


postheadericon ตรวจยึด เอ็ม ๑๖ บ้านเปียน

เมื่อ ๕ ธ.ค. ๕๗   พ.ต.อ.พยุหะ. บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด. 43 พ.ต.อ.พหล. เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓ พ.ต.ท.บูรหัน. ตานีเห็ง รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓   สั่งการให้ ร.ต.ท.สุริวงค์  สมทรง หน.ชป.สส.ปป.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมพวก ร่วมกับ จนท.ทพ.ชป.พิเศษ๒ กปร.ศขร.ฯ  และสภ.บ้านโหนด ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึก ทำการตรวจค้นและปฏิบัติตามกฎหมายที่บ้านเลขที่ ๑๖๑ ม.๑ บ้านเปียน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สามารถตรวจยึดของกลาง   อาวุธปืน เอ็ม๑๖ จำนวน ๑ กระบอก ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในห้องนอนของบ้านหลังที่เกิดเหตุฯ

 

postheadericon เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๗ พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ชค.ตชด. ร่วมงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" โดยมี พล.ท.ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ครับ

 

postheadericon ลาดตระเวนดูเเลความสงบ ต.ท่าม่วง


เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ออกตรวจเยี่ยม  ชป.ซุ่มฯ และชุด ลว.มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๓ พื้นที่  ต.ท่าม่วง  อ.เทพา  จว.สงขลา

 

postheadericon พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี บก.ตชด.ภาค 4

 

เมื่อ ๓ ธ.ค. ๕๗ พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ชค.ตชด. ,พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขี รอง ผบกฯ,พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบกฯ,พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓ พร้อมข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๓ ร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมพนมไพร บก.ตชด.ภาค ๔ ครับ 

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตชด. ๔๓๓๓

เมื่อ ๒๘๑๔๓๐ พ.ย. ๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด. ภาค๔ / ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๓ ได้พูดคุยชี้แจงการจัดทำแผน รปภ. ชุมชน การ รปภ. ชุมชนไทยพุทธ และการระวังป้องกันที่ตั้งการรักษาความไม่ประมาทในการปฎิบัติหน้าที่

 

postheadericon โครงการพัฒนาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๗ พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗/หน.บก.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมพวกรวม ๗ นาย ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย,การฝึกซ้อมเรือพระราชทาน,เรือท้องแบน,เรือยาง ของ กก.ตชด.๔๓ ณ คลองพะวง บ.คลองพะวง ม.๖ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ฯ โดยมี พ.ต.อ.สุวิช สว่างวงศ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานฯ และ พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาฯเข้าร่วมเป็นเกียรติ ฯ

 

postheadericon ร่วมประชุมคณะทำงานทางบก ไทย - มาเลเซีย (LWG)


ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พ.ย.๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทางบก ไทย - มาเลเซีย (LWG) ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมี พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.พล.ร.๕/ ผบ.ฉก.สงขลา เป็นประธานฝ่ายไทย และ พล.ต.โมฮัมหมัด ซูคีริ บิน อาหมัด ผบ.พล.น้อย ร.ที่ ๒ มาเลเซีย เป็นประธานฝ่ายมาเลเซีย

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ก.พ.ฉก.ตชด.๔๓


เมื่อ ๒๕ พ.ย.๕๗ พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔,ร.ต.อ.ธีระโชติ ปฐมวณิชกะ นายเวร ผบก.ตชด.ภาค ๔ และคณะติดตามฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กพ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัติที่สำคัญใน พท.ของ ฉก.ตชด.๔๓ ห้วงที่ผ่านมา โดยมี พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ (๒),พ.ต.ท.พิทักษ์ ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ (๓),พ.ต.ต.ยศ มณฑาณี รอง หน.บก.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ - ๔๓๔, ผบ.มว.ฉก.ตชด.ทุก มว.ในสังกัด และ หน.ชป.สสน.ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการ บก.ฉก.ตชด.๔๓

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp1.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter