" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click
postheadericon พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี บก.ตชด.ภาค 4

 

เมื่อ ๓ ธ.ค. ๕๗ พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ชค.ตชด. ,พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขี รอง ผบกฯ,พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบกฯ,พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓ พร้อมข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๓ ร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมพนมไพร บก.ตชด.ภาค ๔ ครับ 

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตชด. ๔๓๓๓

เมื่อ ๒๘๑๔๓๐ พ.ย. ๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด. ภาค๔ / ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๓ ได้พูดคุยชี้แจงการจัดทำแผน รปภ. ชุมชน การ รปภ. ชุมชนไทยพุทธ และการระวังป้องกันที่ตั้งการรักษาความไม่ประมาทในการปฎิบัติหน้าที่

 

postheadericon โครงการพัฒนาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๗ พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗/หน.บก.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมพวกรวม ๗ นาย ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย,การฝึกซ้อมเรือพระราชทาน,เรือท้องแบน,เรือยาง ของ กก.ตชด.๔๓ ณ คลองพะวง บ.คลองพะวง ม.๖ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ฯ โดยมี พ.ต.อ.สุวิช สว่างวงศ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานฯ และ พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาฯเข้าร่วมเป็นเกียรติ ฯ

 

postheadericon ร่วมประชุมคณะทำงานทางบก ไทย - มาเลเซีย (LWG)


ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พ.ย.๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทางบก ไทย - มาเลเซีย (LWG) ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมี พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.พล.ร.๕/ ผบ.ฉก.สงขลา เป็นประธานฝ่ายไทย และ พล.ต.โมฮัมหมัด ซูคีริ บิน อาหมัด ผบ.พล.น้อย ร.ที่ ๒ มาเลเซีย เป็นประธานฝ่ายมาเลเซีย

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ก.พ.ฉก.ตชด.๔๓


เมื่อ ๒๕ พ.ย.๕๗ พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔,ร.ต.อ.ธีระโชติ ปฐมวณิชกะ นายเวร ผบก.ตชด.ภาค ๔ และคณะติดตามฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กพ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัติที่สำคัญใน พท.ของ ฉก.ตชด.๔๓ ห้วงที่ผ่านมา โดยมี พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ (๒),พ.ต.ท.พิทักษ์ ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ (๓),พ.ต.ต.ยศ มณฑาณี รอง หน.บก.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ - ๔๓๔, ผบ.มว.ฉก.ตชด.ทุก มว.ในสังกัด และ หน.ชป.สสน.ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการ บก.ฉก.ตชด.๔๓

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด. ๔๓๔


เมื่อ ๒๒ พ.ย.๕๗   พ.ต.อ.พยุหะ   บุษบงค์  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓  พร้อมพวก ๒ นาย  เดินทางโดยรถยนต์    เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  ตรวจเยี่ยม ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔ บ.ท่าคลอง     ม.๔ ต.ป่าชิง อ.จะนะ  จ.สงขลา   ชี้แจงหัวข้อราชการดังนี้- การทำงานจะต้องตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท รอบคอบ ทำงานเป็นทีม หมู่คณะ - ต้องประพฤติเป็นกำลังที่มีวินัย   เชื่อฟังคำสั่งของ ผบ.หน่วย อย่างเคร่งครัด - น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีพและให้นำงานมวลชนสัมพันธ์       มาปรับใช้กับงานในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป    - ด้วยความรักและเป็นห่วงใยในตัวกำลังพลทุกนาย และขอให้ทุกคนปลอดภัย พร้อมได้มอบเงิน      เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ร.ต.อ.อิสรา เจตนานัง ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔ ให้การต้อนรับ ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม เสร็จภารกิจ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมด่านประกอบ


เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ท.มนตรี โปตระนันทน์ ผบช.ภ.๙ และคณะฯ ที่เดินทางตรวจเยี่ยมด่านประกอบ และ สภ.สะท้อนฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ สภ.สะท้อนฯ อ.นาทวี จ.สงขลา


 

postheadericon ๕ ธ.ค. มหาราช


เมื่อ ๑๘๑๔๑๕ พ.ย.๕๗ พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ชค.ตชด., พ.ต.อ.สมเกียรติ  เนื้อทอง รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/รอง ผบ.ชค.ตชด., พ.ต.อ.พยุหะ  บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ , พ.ต.อ.สุวิช สว่างวงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ,ผกก.ตชด.๔๑-๔๔ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ระดับ บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร  เนื่องในวโรกาส ๕ ธ.ค.  มหาราชา ณ. สวท.๑๑ (NBT) กรมประชาสัมพันธ์  จ.สงขลา

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp402.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter