" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click
postheadericon มอบกระเช้าของขวัญ ผบ.ฉก.สงขลา

เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓,พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ (๒),พ.ต.ท.พิทักษ์ ใจสมุทธ รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓(๓) เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ แด่ พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.ฉก.สงขลา,พ.อ.วรพล วิศรุตพิชญ์ รอง ผบ.ฉก.สงขลา (๑) และ พ.อ.บัญชา รักชื่อ รอง ผบ.ฉก.สงขลา (นโยบาย) เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘  ในการนี้ทาง ผบ.ฉก.ฉก.สงขลา ได้กล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึกให้กับทางผู้บังคับหน่วยฯ และ รองผู้บังคับหน่วยฯทั้งสองท่าน  ณ ห้องประชุม บก.ฉก.สงขลา

 

postheadericon ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๒(ฝ่ายไทย)

เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๒(ฝ่ายไทย) ณ ห้องประชุม มทบ.๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี มทภ.๔ เป็นประธาน

 

postheadericon ต้อนรับ พล.ท.ปราการ ชลยุทธ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔

เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๗  พ.ต.อ.พยุหะ  บุษบงค์  ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.พิทักษ์  ใจสมุทร  รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓,ร.ต.อ.อิสรา  เจตนานัง ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔ ,ร.ต.ต.สมชาย  รัตนชูศรี รอง หน.ชป.EOD ฉก.ตชด.๔๓, และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆใน พท.ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ปราการ ชลยุทธ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ที่เดินทางมาเป็นประธานพิธีส่งมอบผลงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาล ณ ร.ร.ชุมชนสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

 

postheadericon ร่วมพิธีการสาธิตสั่งการ การใช้กำลัง ถปภ.

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๒๕๕๗  พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔  พร้อมด้วย พ.ต.อ.สิงหนาท   สีกาแก้ว ผกก.ตชด.๔๒  เข้าร่วมพิธีการสาธิตสั่งการ การใช้กำลัง ถปภ. ตามแผน กอ.ถปภ.ทภ.๔ ณ มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท  จ.กระบี่ มี รองแม่ทัพภาค ๔ เป็นประธาน และ รอ.ให้คำแนะนำการวางแผนการถวายความปลอดภัย

 

postheadericon พิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ธันวาคม ๒๕๕๗

เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๗ พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.ชค.ตชด. ประธานฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขี รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.อ.พยุหะ  บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ , พ.ต.อ.ไพโรจน์  ทานธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓ , พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. ทำพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔,กก.ตชด.๔๓ , กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ สูงขึ้น จำนวน ๒๑๒ นาย  ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓ อ.เมือง จว.สงขลา และในพิธียังมีผู้บังคับบัญชาร่วมให้เกียรติจำนวนมาก

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด. ฉก.ตชด. ๔๓๔

เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อม ชป.ซิงก้า ๓นาย ตรวจเยี่ยม ฐานปฎิบัติการ ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา เหตุการณ์ทั่วไปปก

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตชด.4343

เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๕๗ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมชุดซิงก้า  เดินทางตรวจเยี่ยมการตั้งด่าน ของ มว.ฉก.ตชด.๔๓๔๓  อ.นาทวี จว.สงขลา

 

postheadericon ร่วมกิจกรรมกวนอาซูรอ

เมื่อ ๙ ธ.ค. ๕๗  พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.ชค.ตชด. , พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ /รอง ผบ.ชค.ตชด.ร่วมกิจกรรมกวนอาซูรอ ของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ จ.ยะลา ณ ศูนย์เยี่ยมญาติ ศชต. โดยมี พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ รอง ผบช.ศชต.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 
บทความ อื่นๆ ...
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter