กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔
" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Clickpostheadericon การพัฒนา ศอน.บก.ตชด.ภาค ๔

      จัดกำลังพลเข้าไปดำเนินการพัฒนา ศอน.บก.ตชด.ภาค ๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ เดโชชัย ๕

๑.  ในพื้นที่รับผิดชอบ ร้อย ฉก.ตชด.๔๓

- เมื่อ ๒๗๐๘๐๐ – ๒๗๑๑๐๐ ส.ค.๕๔  ด.ต.ทวีฯ / ๘ นาย  ร่วมพัฒนา ศอน.ฯ บริเวณสระน้ำ โดยการตัดหญ้า  และกวาดใบไม้ และตัดกิ่งไม้

- เมื่อ ๐๑๐๙๐๐ – ๐๑๑๒๐๐ ก.ย.๕๔  ด.ต.วิยุทธฯ / ๖ นาย  ร่วมกันพัฒนาตัดแต่งปรับภูมิทัศน์ริมถนนสองข้างทาง บริเวณทางเข้า , ทำความสะอาดถนนตั้งแต่หน้าป้ายฯ ถึง บ่อกบ

๒. ในพื้นที่รับผิดชอบ ร้อย ฉก.ตชด.๔๔

- เมื่อ ๐๘๐๙๐๐ – ๐๘๑๖๐๐ ส.ค.๕๔  ด.ต.อนุชิต  ทองรอด / ๘ นาย  เข้าพัฒนาภายใน ศอน.บก.ตชด.ภาค ๔ บริเวณบ้านหลังที่ ๑ ได้ทำการตัดแต่งต้นไม้ , กวาดเศษขยะ , ใบไม้ และทำความสะอาดบริเวณบ้านโดยรอบ

 

postheadericon โครงการบริการทางการแพทย์

       เมื่อ ๐๑๐๘๐๐ ก.ย.๕๔  ด.ต.ประเสริฐ  จันมุณี  จนท.พท.ฉก.ตชด.๔๓ , มว.ฉก.ตชด.๔๒๑  ออกร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดย ศพบ.จชต. นำโดย พ.ท.อนุสรณ์  นิ่มฟัก  รอง หน.ชุดบริการทางการแพทย์ พล.พัฒนาที่ ๓ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และคณะ ออกให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปและ  ทันตกรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านล่องมุด ม.๕ ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา มีผู้เข้ารับการตรวจรักษา ดังนี้

๑.๑ ตรวจรักษาโรคทั่วไป           จำนวน   ๙๘  ราย

๑.๒ ตรวจรักษาโรคทันตกรรม      จำนวน   ๒๒  ราย

 

postheadericon สัมนาเพื่อการพัฒนางานวินัย

        บก.ตชด.ภาค ๔ จัดโครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนางานวินัย โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขี รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ พ.ต.อ.ธวัช  ประสพพระ รอง ผบก.วน. ให้เกียรติทำหน้าที่วิทยากรในการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีข้าราชการตำรวจซึ่งมีหน้าที่รัับผิดชอบด้านงานวินัยในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ เข้ารับการอบรมสัมนา

 

postheadericon กิจกรรมบริจาคโลหิต

      เมื่อ  ๒๐ ก.ค.๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น. บก.ตชด.ภาค ๔  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  เนื่องในวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ๑๘  ก.ค.๒๕๕๔  ให้กับโรงพยาบาลสงขลา  ณ หอประชุมพนมไพร  กก.ตชด.๔๓  ผู้ร่วมบริจาคในครั้งนี้มีข้าราชการตำรวจ  บก.ตชด.ภาค ๔ ,กก.ตชด.๔๓ และแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน  มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต  จำนวน  ๒๗  คน  ได้โลหิตทั้งสิ้น  ๑๒,๑๕๐  ซีซี  ซึ่งได้มอบโลหิตที่ได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโอกาสต่อไป

 

postheadericon สนับสนุนวิทยากรด้านสารสนเทศ

               ฝ่ายอำนวยการ บก.ตชด.ภาค ๔ ให้การสนับสนุนวิทยากรด้านงานสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมการจัดการเว็บไซต์ด้วยจูมล่า (Joomla) ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

postheadericon ร่วมพิธีวางพวงมาลา

                      เมื่อ ๑๘  ก.ค.๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ท.หญิงดวงสมร  ยินดี  สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ (ธกวส.)  นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อ.เมือง  จว.สงขลา  โดยมี  นายพิศาล  ทองเลิศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon กิจกรรมค่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ต.อ.สิงหนาท  สีกาแก้ว ผกก.ตชด.42 ค่ายศรีนครินทรา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สมนึก  เกื้อมา ผบ.ร้อย ตชด.422 จัดวิทยากรนันทนาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ทดสอบกำลังใจ ในโครงการเข้าค่ายพักแรมให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ จำนวน 68 คน

 

postheadericon วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า กก.ตชด.๔๒

                         “ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ถวายเครื่องราชสักการะ( พานพุ่ม)และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ”
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระนามเดิมว่า สังวาล ตะละภัฎ พระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม  ๔๔๔๓ ในครอบครัวสามัญชนอาชีพช่างทอง เมื่อพระชนมายุ ๑๓ พรรษา ทรงจบหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ ได้รับทุนไปศึกษาต่อวิชาพยาบาล ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงอภิเษกสมรส กับ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร,อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้บังคับการ
bpp402.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter