ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon แจกถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ( COVID19 )ตามโครงการบรรเทาทุกข์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ค. ๖๓

         พล.ต.ต.นิตินัย  หลังหน่าย ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต พร้อมด้วย พ.ต.อ. สถาพร แก้วสนิทผกก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ท.คำนึง อุ่นปลอด ผบ.ร้อย ตชด ๔๓๒, ร.ต.อ.อำนาจ ศรีนวลกล้า  รอง ผบ.ร้อย.ตชด. ๔๓๗ , ร.ต.อ. อนุกูล อนันต์ ครูใหญ่ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ได้ร่วมแจกถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ( COVID19 )ตามโครงการบรรเทาทุกข์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชค.ตชด.ยะลา.,ชค.ตชด.รพศ พ.ค.๖๓

       พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.กกล.ตชด.จชต.ออกตรวจเยี่ยม ชค.ตชด.ยะลา.,ชค.ตชด.รพศ. มอบนโยบายข้อสั่งการและข้อห่วงใยของ   ผบ.ตร.พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตชด.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  ๓ จังหวัด

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ฉก.ตชด.๔๓ เม.ย. ๖๓

พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.ออกตรวจเยี่ยม  ฉก.ตชด.๔๓ พบ พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง.ผบก.ตชด.ภาค.๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมข้าราชการให้การต้อนรับและ มอบนโยบายข้อสั่งการและข้อห่วงใยของ ผบ.ตร.

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชค.ตชด.ปัตตานี พ.ค. ๖๓

   พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.ออกตรวจเยี่ยม ชค.ตชด.ปัตตานี  มอบนโยบายข้อสั่งการและข้อห่วงใยของ ผบ.ตร.พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตชด.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓  จังหวัด

 

postheadericon รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากสมาคมแม่บ้านตำรวจ เม.ย.๖๓

      ๒๗   เม.ย. ๖๓ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.อ.จารุวิทย์ วงศ์ชัยกิตติพร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.ท.หญิง อภินันท์ ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.ท.จำรูญ ศรีนวล สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔(กร.) ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓ จำนวน ๓,๗๐๐ ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียน ตชด.ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ ต่อไป

 

postheadericon คณะแม่บ้าน บก.ตชด.ภาค ๔ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ๓ จังหวัด เม.ย. ๖๓

       พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต และคุณสุวรรณยา หลังยาหน่าย ประธานแม่บ้าน บก.ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.อ.จารุวิทย์ วงศ์ชัยกิตติพร รอง.ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมข้าราชการฯ คณะแม่บ้าน บก.ตชด.ภาค ๔ ตรวจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๔๔ , ฉก.ตชด.๔๔ , ชค.ตชด.ยะลา , ชค.ตชด.นราธิวาส , ชค.ตชด.รพศ , กกล.ตชด.จชต พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อให้กำลังพลได้ใช้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดคัดกรอง และใช้ปฏิบัติภาระกิจพื้นที่ ๓ จว. ณ กก.ตชด.๔๔ อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี พ.ต.อ.บรูหัน ตานีเห็ง ผกก.ตชด.๔๔ และข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกสมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter