" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง


รวยง่าย  วอดวายเร็วรู้ลึก พนันออนไลน์ ภัยใกล้ตัวใครอยากเป็นเศรษฐี สับสนกันไหม


ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

        พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค ๔ ห้วง ๒ - ๔  ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา กก.ตชด.๔๒ และสนามกีฬา รร.กีฬานครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งที่ ๙ ประจำปี 2563 มีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน ๖๐๑ คน

 

postheadericon ตรวจความพร้อมกำลังพล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

      พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานการตรวจความพร้อมกำลังพล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพนมไพร ค่ายรามคำแหง อ.เมือง จ.สงขลา

 

postheadericon มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒

       พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง บก.ฯ มีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน ๑๒ นาย

 

postheadericon วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

          พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด​ ฝอ.บก.ตชด.ภาค​ ๔​ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมี นาย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๔ ต.ค. ๖๒

     พล.ต.ต. นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔  / ผบ.กกล.ตชด.จชต.ได้มาตรวจเยี่ยม กำลังข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๗ โดยมี พ.ต.ท.เกริกชัย ฉันทจิตต์ ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗  โดยมี ร.ต.ท.ชวิศศา บุญมี รองฯ รรท.หน.ชฝต.๔๓๐๔ พร้อม ข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ จึงได้กำชับและให้แนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

- กำชับ ความประพฤติ ระเบียบวินัย  ถือปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของผู้บังคับบัญชา เรื่องการปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ  การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

- ไม่สร้างเงือนไขกับประชาชนในพื้นที่  ไม่ประมาทในทุกภารกิจ

พร้อมได้มอบเงินเพื่อไว้เป็นสวัสดิการภายในชุดฯ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๓ ต.ค. ๖๒

     พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ /ผบ.กกล.ตชด.จชต. พร้อมด้วย พ.ต.ท.เกริกชัย ฉันทจิตต์ ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗/ผบ.ศฝด.๔๓๑(สบ๒) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๓ บ.ทุ่งไม้ด้วน ม.๗ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะดา จว.สงขลา พิกัดPH ๔๔๐๔๒๒ ได้พบ ร.ต.อ.สมคิด เพ็ชรวงค์ หน.ชฝต.๔๓๐๓ พร้อมข้าราชการตำรวจในชุดให้การต้อนรับ ได้กำชับการปฏิบัติงานดังนี้

  - กำชับ ความประพฤติ ระเบียบวินัย  ถือปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของผู้บังคับบัญชา เรื่องการปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ  การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

  - ไม่สร้างเงือนไขกับประชาชนในพื้นที่  ไม่ประมาทในทุกภารกิจ

พร้อมได้มอบเงินเพื่อไว้เป็นสวัสดิการภายในชุดฯ 

 
bpp3.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกบทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter