" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click
postheadericon การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน

สรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการพลเรือน ประจำวันที่   ๑๗  ก.ค.  ๕๔


๑.  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๑  การสลายโครงสร้างขบวนการก่อเหตุรุนแรง
-  เมื่อ ๑๗๐๙๓๐ ก.ค. ๕๔  ส.ต.ต.ไกรลาศ สิมฤทธิ์ / ๔ นาย พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว
และญาติของ นายวัชรินทร์  เล๊าะยิ  ผู้ก่อเหตุรุนแรงตาม พรบ.ความมั่นคง ๒๕๕๑ ได้พบปะพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเข้ามอบตัวทางด้านทางกฎหมายตามมาตรา ๒๑ และระเบียบการดำเนินการทางกฎหมายกับนางรอมเล๊าะ  เล๊าะยิ  มีความเกี่ยวข้องเป็น  มารดา  ณ บ้านเลขที่ ๖๘ ม.๖ บ.ท่าชะมวง ต.บ้านนา อ.จะนะฯ  ผลการสนทนา  มีท่าทีให้ความร่วมมือและเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมายตามมาตรา ๒๑ ไม่สามารถติดต่อกับผู้ต้องหาได้
๑.๒  การสกัดกั้นการขยายตัวของ ผกร.ในสถานศึกษา หมู่บ้านและชุมชน
-  เมื่อ ๑๗๐๘๓๐  ก.ค. ๕๔  ด.ต.สายัญ  พรหมเพ็ชร / ๒ นาย เยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน
หมู่บ้าน บ.ปากบางนาทับ ม.๒ ต.นาทับ อ.จะนะ ฯ  พบนายวาหาบ  จันอิ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ได้พูดคุยขอความร่วมมือในการช่วยสอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่ เพื่อการสกัดกั้นการขยายตัวของ ผกร. เข้ามาก่อเหตุในชุมชนหมู่บ้าน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี


อ่านเพิ่มเติม...

 

postheadericon มอบบ้านแก่ผู้ประสบอุทกัย จ.กระบี่

                           ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พ.ต.ท.วรากร  สมสุวรรณ  รอง ผกก.ตชด.๔๒ ร่วมในพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวััดกระบี่

 

postheadericon ทำบุญวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า


        ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พ.ต.อ.เสรี  สามดาว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานในงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพิธีดังกล่า่วจัดขึ้น ณ หอประชุมพนมไพร จัดให้มีการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ และรับศีลรับพรโดยมีข้าราชการตำรวจทั้ง บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๓ รวมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมในพิธี

 

postheadericon ถวายเทียนพรรษา


          ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พ.ต.อ.พรชัย พุ่มสอาด ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดโรงวาส ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

 

postheadericon บก.กฝ.บช.ตชด. ชี้แจงแนวทางการกำหนดความต้องการด้านการฝึก ประจำปีงบประมาณ 2555


                ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ห้องประชุม ๔๐๒ บก.ตชด.ภาค ๔ จัดการประชุม บก.กฝ.บช.ตชด.ชี้แจงแนวทางการกำหนดความต้องการด้านการฝึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมี พล.ต.ต.ลิขิต สุทธะพินทุ ผบก.กฝ.บช.ตชด. เป็นบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับการฝึก

 

postheadericon การดำเนินการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับกลุ่มเผยแพร่ศาสนา

         

         เมื่อ ๙ ก.ค.๕๔  พ.ต.ท.วีระศักดิ์  พันธุวงศ์  รอง ผบ.ฉก.ฯ รรท.ผบ.ฉก.ตชด.๔๓  ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับกลุ่มเผยแพร่ศาสนา (ดาอี) จำนวน  ๒๔  คน ณ ฉก.ตชด.๔๓ เกี่ยวกับนโยบายสานใจสู่สันติ , พรบ.ความมั่นคงฯ ตามมาตรา ๒๑ และให้ช่วยกันสอดส่องดูแล และเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด

 

postheadericon เพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรม


                ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ส่งข้าราชการตำรวจในสังกัด กลุ่มงาน ทส.ฯ เข้าการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำรวจของ ศชต.และ ศปก.ตร.สน.โดยมี ฝอ.๑๐ บก.อก.ศชต.  รับหน้าที่บรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, อำนวยการ และ พนักงานสอบสวนระหว่างวันที่ ๔-๘ ก.ค. ๒๕๕๔ จำนวน ๕ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ นาย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร Home Stay

 

postheadericon ฝอ.บก.อก.บช.ตชด.จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร


           งานเทคโนโลยีฯ ฝอ.บก.อก.บช.ตชด.จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรในหน่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจที่ต้องการความเชี่ยวชาญ โดยหลักสูตรในการจัดอบรมครั้งนี้ คือ โครงการการบริหารเครือข่ายขั้นพื้นฐานด้วย Linux server รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-22 มิ.ย.54 ที่ผ่านมา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter