" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง


บุกตะลุย !  ช่วยเหลือน้ำท่วม  ภาคใต้

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon วันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ๒๕๖๒

 พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และ พระบรมราชานุสาวรีย์ พิธีถวายพวงมาลัยราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง และ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon บรรยายการจัดมาลัยข้อพระกรฯ และการจัดเครื่องราชสักการะในพิธีต่างๆ ส.ค. ๒๕๖๒

      คุณ วัฒนา คำเครือคง รองประธานแม่บ้าน บช.ตชด. พร้อมคณะเดินทางมาบรรยายการจัดมาลัยข้อพระกรฯ และการจัดเครื่องราชสักการะในพิธีต่างๆ แก่คณะแม่บ้านและข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ โดย พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ หอประชุมพนมไพร ค่ายรามคำแหง อ.เมือง จ.สงขลา

 

postheadericon พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส.ค. ๒๕๖๒

     พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นาย วีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส.ค. ๒๕๖๒

       พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา

 

postheadericon บรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ส.ค. ๒๕๖๒

      พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ และวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ วปร. บรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  ณ  หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อ.เมือง  จ.สงขลา โดยมี นายทรงฤทธิ์  ทองมีขวัญ  หัวหน้าภาคการพยาบาลอนามัยชุมชน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา  เป็นประธาน ผู้เข้าฟังบรรยายประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ , กก.ตชด.๔๓ จำนวน ๓๙ นาย  และอาจารย์ นักศึกษา จำนวน ๓๔๙ คน  รวมทั้งสิ้น  ๓๘๘ คน

 

postheadericon กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส.ค. ๒๕๖๒

      พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดยางทอง ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา โดยมีวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ วปร. กำลังพลในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๓ ร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น ๘๐ นาย

 
bpp3.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกบทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
Free Stats Counter