ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon คณะแม่บ้าน บก.ตชด.ภาค ๔ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฉก.ตชด.๔๓ เม.ย. ๖๓

            พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต และ คุณสุวรรณยา หลังยาหน่าย ประธานแม่บ้าน ตชด.ภาค ๔ พร้อมข้าราชการฯ คณะแม่บ้าน บก.ตชด.ภาค ๔ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฉก.ตชด.๔๓ , ชค.ตชด.ปัตตานี พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อให้กำลังพลได้ใช้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดคัดกรอง ณ ฉก.ตชด.๔๓ อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง.ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ และข้าราชการ ให้การต้อนรับ

 

postheadericon ประชุมหารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ เม.ย. ๖๓

      ร.ต.อ.สักกรียา  หมาดทิ้ง  ผบ.มว.เชิงรุก ฉก.ตชด.๔๓ ที่๑/๔ ร.ท.สมเจตน์  รักดี  รอง ผบ.สย.ศูนย์แพทย์ทหารบกค่ายลพบุรี  ร.ท.ทนงค์  อินทร์ท่าฉาง  ผู้ช่วยกิจการพลเรือน ฉก.สงขลา ๔๐ จ.ส.อ.เกษม  พินิจทรัพย์  หน.ชป.กร.ร้อย ร.๒๕๓๔  นายณัฐวุฒิ  บาเห็ม  ผญบ.ม.๓ ร่วมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชน  ประชุมหารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ ในหมู่บ้าน และแนะนำวิธีป้องกันการติดต่อของเชื้อ สอบถามข้อมูลประชาชนในพื้นที่ ที่มีภาวะกลุ่มเสี่ยงหรือบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเกาะแลหนัง ม.๓  ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการ มว.เชิงรุก ฉก.ตชด.๔๓ เม.ย. ๖๓

    พ.ต.อ.ณรงค์  ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการ มว.เชิงรุก ฉก.ตชด.๔๓  ที่๑  โดยมี ร.ต.อ.สักกรียา  หมาดทิ้ง  ผบ.มว.เชิงรุก ฉก.ตชด.๔๓ ที่๑  พร้อม ขรก.ตร. ให้การต้อนรับ ได้สอบถามความเป็นอยู่/เหตุการณ์ในพื้นที่/ ประสานการปฏิบัติ ให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์    เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โคโรน่า (covid-๑๙) และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โคโรน่า (covid-๑๙) พร้อมมอบเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ให้กับกำลังพลใน มว.ฯ

 

postheadericon มาตราการป้องกัน คัดกรองชื้อไวรัสโคโรนา 19

       มว.พท. ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับกำลังพล เเละ ผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงาน

 

postheadericon เปิด การอบรมตามโครงการ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ( COVID – 19 )

   
  พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมตามโครงการ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ และแม่บ้าน เพื่อไว้ใช้ป้องกันโรคฯ และแจกจ่ายให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ขาดแคลน ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓

 

postheadericon ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ ค่ายเสนาณรงค์ ม.ค. ๒๕๖๓

 

         พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด  ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกสมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter