" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง








ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click




postheadericon รับมอบจักรยานจากชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มี.ค. ๖๑


   พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.อ.ชาติชาย สนิทมัจโร ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ และ พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมรับมอบจักรยานจากชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อมอบให้แก่ครูและนักเรียน รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ ต.บุดี อ.เมือง จว.ยะลา

 

postheadericon พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มี.ค. ๖๑

      ๑๗ มี.ค.๖๑ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔. ,พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม รอง ผบก.ตชด.ภาค๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon ทรงติดตามงานโครงการพระราชดำริ ณ ร.ร.ตชด. มี.ค. ๒๕๖๑


      ๕  มี.ค. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงติดตามงานโครงการพระราชดำริ ณ รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก   อ.จะแนะ จ.นราธิวาส  เเละ รร.ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง บ.เจ้าพะ ม.๑๔ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จว.ตรัง

     ๖ มี.ค. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงติดตามงานโครงการพระราชดำริ ณ ร.ร.ตชด.บ้านหาดทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 

postheadericon การแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน รร.ตชด. ก.พ. ๖๑


พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.รรท.รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน รร.ตชด. ระดับ บก.ตชด.ภาค ๔ ซึ่งมีการแข่งขัน ๕ กิจกรรม ได้แก่ การเล่านิทาน การกล่าวสุนทรพจน์ การเขียนเรียงความ การอ่านเอาเรื่อง การคัดลายมือ และเมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฯ พร้อมทั้งมอบเกียติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

 

postheadericon วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ๖๑

พ.ต.อ.ชาติชาย สนัทมัจโร ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทกำลังพลสังกัด ม.ค. ๒๕๖๑


พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส รอง ผบช.ตชด. ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทกำลังพลสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด. ๔๓ ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓

 

postheadericon โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ม.ค. ๖๑


       พ.ต.อ.ชาติชาย สนิทมัจโร ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณรีนารีรัตน์ ณ ลานดนตรีและวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา

 

postheadericon มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑


       พล.ต.ต.สมเกียรติ  เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พร้อมด้วย พ.ต.อ.อรินทร  เดชาธรอมร รอง ผบก.ฯ / รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.ท.อดุลย์  เง๊าะ รอง ผกก.ตชด.๔๑/ผู้ช่วย ผบ.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.ท.วิโรจน์  บุญสนิท สว.กก.ตชด.๔๒/หน.ฝอ.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.ต.อรรถพล  จินตาคม สว.ฝสสน.๕ บก.สสน.ฯ/ หน.ฝขว.กกล.ตชด.จชต. ได้เข้าพบ พล.ต.ท.รณศิลป์  ภู่สาระ ผบช.ภ.๙/ผบ.ศปก.ตร.สน. มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ , อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ รับพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา

 
บทความ อื่นๆ ...
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4



พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิก



บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter