" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์


บ้านรักษ์ดิน ตั้งอยู่ ณ บก.ตชด.ภาค ๔


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค ๔ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


postheadericon ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่๒ ส.ค. ๖๐


       พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่๒ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

 

postheadericon พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ส.ค. ๖๐


    พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ณ หอประชุมพนมไพร ค่ายรามคำแหง อ.เมือง จ.สงขลา


 

postheadericon ร่วมในพิธีมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี ๒๕๖๐


         พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค๙ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.

 

postheadericon ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ก.ค. ๖๐


             พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ก.ค. ๖๐

       พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค  ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค๔ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา

   

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท ๔ ก.ค. ๖๐

      พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.กกล.ตชด.จชต. ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท ๔ พร้อมมอบสิ่งของให้กับกำลังพลชุดพัฒนา เเละมอบนโยบายในการพัฒนาเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้วิชานอกห้องเรียนให้เเก่นักเรียน

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกำลังพล มว.ฉก.ตชด.๔๓๐๑(สุวารี) ก.ค. ๖๐

        พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.ตรวจเยี่ยมกำลังพล มว.ฉก.ตชด.๔๓๐๑(สุวารี)พร้อมทั้งมอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว ณ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๐๑(สุวารี) ต.สุวารี อ.รือเสาะ จว.นราธิวา

 

postheadericon ตรวจสถานที่เกิดเหตุลอบวางระเบิด บ.ตายา ก.ค. ๖๐


      พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.ตรวจสถานที่เกิดเหตุลอบวางระเบิด ชุด ชป.มว.ฉก.ตชด.๔๓๐๑(สุวารี) ขณะ ลว.เส้นทาง เหตุเกิด ม.๑ บ.ตายา ต.สุวารี อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp402.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter