ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon ตรวจเยี่ยมกองรักษาการณ์ กอ.ปภ.๙๙ ตชด. ม.ค.๒๕๖๓

   พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผอ.กอ.ปภ.๙๙    พ.ต.อ.จารุวิทย์  วงศ์ชัยกิตติพร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ รอง ผอ.กอ.ปภ.๙๙ ตชด. พร้อมด้วย พ.ต.ท.จาริพัฒน์  ทองแดง  รอง ผกก.ตชด.๔๔ /หน.บก.อก.ปภ.๙๙ ตชด.ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม กอ.ปภ.๙๙  ตชด.  พร้อม ตรวจเยี่ยมกองรักษาการณ์ กอ.ปภ.๙๙ ตชด. มอบนโยบายกำชับการปฏิบัติงาน เเละมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่

 

postheadericon ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ธ.ค. ๖๒

     พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต  ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และคณะ ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   พร้อมรับฟังบรรยายสรุปข้อสั่งการและข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา  ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา

 

postheadericon " ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติเหตุ ภัยทางถนน " ธ.ค. ๖๒

    พ.ต.ท.หญิง อภินันท์  ชูช่วย  รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับ ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๔๓ เข้่าร่วมกิจกรรมจิตอาสา " ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติเหตุ ภัยทางถนน " ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ถ.เรียบชายทะเล ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จว.สงขลา โดยมี พ.ต.อ.เอกณรงค์  สวัสดิกานนท์ ผกก.สภ.เมืองสงขลา เป็นประธาน

 

postheadericon มอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ธ.ค.๒๕๖๒

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่เจ้าหน้าที่  ในโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี/ผู้แทนพระองค์ ได้เชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใย และกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบแด่กำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละและทรงชื่นชมในการทำงานอย่างเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจและในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ ขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้ช่วยปกป้องคุ้มครองและประทานขวัญและกำลังใจให้กับทุกคน เพื่อที่ได้กำลังอันเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนต่อไป

 

postheadericon รายงานตัว เพื่อเข้ารับตำแหน่ง ธ.ค. ๒๕๖๒

         พ.ต.อ.จารุวิทย์  วงศ์ชัยกิตติพร  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.อ.เสกสรร  อินทรสิทธิ์  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ,  ว่าที่ พ.ต.อ.เชษฐวิทย์  นีระฮิง  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร  ยินดี   รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ และ ร.ต.อ.หญิง นิภา  รัพยูร  สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมารายงานตัว เพื่อเข้ารับตำแหน่งกับ  พ.ต.อ.ณรงค์  ธนานันทกุล   รอง ผบก.ฯ รรท. ผบก.ตชด.ภาค ๔  พร้อมนี้ได้สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

postheadericon การฝึก ประจำสัปดาห์ ธ.ค. ๖๒

     พ.ต.ท.หญิงอภินันท์  ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔   กำกับดูแลการฝึก ประจำสัปดาห์  ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด 

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกสมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter