" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
 • รายงานสภาวะอากาศ - สงขลา : อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ : 22/11/2017 เวลา 16:00 นาฬิกา
  อุณหภูมิ : 30.6 องศาเซลเซียส
  ความชื้นสัมพัทธ์ : 80 %
  ความกดอากาศ : 1005.35 มิลลิบาร์
  ทิศทางลม : ทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออก ความเร็ว 5.6 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย : 11.0 กิโลเมตร
  ลักษณะอากาศ : มีเมฆเป็นส่วนมาก
  ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
  พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:10 น.
  พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:58 น.
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์

บ้านรักษ์ดิน ตั้งอยู่ ณ บก.ตชด.ภาค ๔


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค ๔ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


postheadericon ร่วมงานวันสถาปนาทัพเรือภาค​ ๒​ ครบรอบ​ ๒๕​ ปี

   พล.ต.ต.สมเกียรติ​  เนื้อ​ทอง​ผบก.ตชด.ภาค​๔​/ผบ.กกล.ตชด.จชต. เข้าร่วมงานวันสถาปนาทัพเรือภาค​ ๒​ ครบรอบ​ ๒๕​ ปี โดยมี พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการ​ทัพเรือภาค​ ๒​ เป็นประธานใน​พิธี​ ณ​ กองบัญชาการ​ ทัพเรือภาค ๒​  อ.เมือง​  จ.สงขลา​

 

postheadericon ครบรอบ ๑๑ ปี ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ


     พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด ภาค ๔ เป็นประธานพิธีเปิดงานครบรอบ ๑๑ ปี ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ค่ายศรีนคริทรา ณ ห้องประชุมค่ายศรีนคริทรา กก.ตชด ๔๒ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

postheadericon มอบประกาศเกียรติคุณชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดและมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และ ชค.ตชด.กกล.ตร.จชต. มี.ค.๖๐


     พล.ต.ท.รณศิลป์  ภู่สาระ ผบช.ศชต   พล.ต.ต.มณฑล  เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต.  พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์  รอง ผบช.ศชต.  พล.ต.ต.พัฒนวุธ  อังคะนาวิน  รอง ผบช.ศชต.   พล.ต.ต.ทนงศักดิ์  วังสุภา  รอง ผบช.ศชต.    พ.ต.อ.ทีป  สราญน้อย  ผบก.สส.ศชต.   พล.ต.ต.จักรพร  แท่นทอง  ผบก.ศฝร.ศชต.ประชุมบริหารประจำเดือน ก.พ.๖๐ พร้อมติดตาม เร่งรัด คดีความมั่นคงและมอบนโยบาย หน.หน่วยตำรวจใน จชต.พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดและมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และ ชค.ตชด.กกล.ตร.จชต.

 

postheadericon โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มี.ค. ๖๐

    ต้นเดือน   มีนาคม ที่ผ่านมา ทางองค์กรภาคพลเมือง สงขลาฟอรั่ม ดำเนินงานด้านพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม นำคณะ จนท. นักวิชาการและเยาวชนประมาณ ๗๐ คน มาศึกษาและสำรวจพันธ์ไม้บริเวณสนามกอล์ฟทองใหญ่ โดยมี พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ และข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔ ให้การต้อนรับ

 

postheadericon มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ ของตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙


         พ.ต.ท.ชาติชาย สนิทมัจโร รอง ผกก. ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ ของตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ทั้งสิ้น ๒๗ นาย

 

postheadericon เจริญโภคภัณท์มอบเรือป่า ฮาลาบาลา


        พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ และ พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก. ตชด.ภาค ๔ ให้การต้อนรับ คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณท์ และคณะ ที่ได้เดินทางมามอบเรือขนาด ๑๐ คนนั่ง  ให้กับ บก.ตชด.ภาค ๔ เพื่อส่งต่อให้กับ กก.ตชด. ๔๔ ใช้เป็นพาหนะในการปฏิบัติหน้าที่ และการสำร่วจฝืนป่า ฮาลาบาลา ต่อไป  

ซีพีเอฟร่วมสนับสนุนการพิทักษ์ป่าต้นน้ำบาลา ฮาลา

 

postheadericon เยี่ยม มว.ฉก.ตชด.๔๒๐๒ ก.พ. ๖๐


            พล.ต.ต.สมเกียรติ  เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. เดินทางไปตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตชด.๔๒๐๒ จุดตรวจปราการ​ ๕​ บ.คลองขุด ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จว.ปัตตานี​   พร้อมทั้งประชุมชี้แจงหัวข้อราชการในการปฎิบัติหน้าที่​และมอบเงินบำรุงขวัญ​เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล

 

postheadericon ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ม.ค. ๒๕๖๐

          ปีนี้ทางภาคใต้ของประเทศ ตั้งแต่จังหวัดชุมพร เลื่อยลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาส ต่างประสบอุทกภัยซ้ำซ้อน  หลายครั้งติดต่อกัน บก.ตชด.ภาค ๔ โดยมี พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ขอเป็นกำลังใจ ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผ่านพ้นเหตุการนี้ไปให้ได้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ข้าราชการ ตชด. ในพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน  ที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับทาง ตชด. บก.ตชด.ภาค ๔

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp1.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 96 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter