" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง


บุกตะลุย !  ช่วยเหลือน้ำท่วม  ภาคใต้

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล มิ.ย. ๖๒


            คณะข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมกับ กก.ตชด.๔๓ และคณะแม่บ้านค่ายรามคำแหง จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมพนมไพร ค่ายรามคำแหง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค 4 เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มิ.ย. ๒๕๖๒

       ข้าราชการตำรวจ เเละคณะเเม่บ้านตำรวจ ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมกับ กก.ตชด.๔๓ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ หอประชุมพนมไพร ค่ายรามคำแหง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธาน

 

postheadericon บช.ตชด. ครบรอบปีที่ ๖๖


            บก.ตชด.ภาค ๔, กก.ตชด.๔๓ ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงและอ่านสาร ผบช.ตชด. เนื่องในวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ ๖๖
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ บก.ตชด.ภาค ๔, กก.ตชด.๔๓ ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงและอ่านสาร ผบช.ตชด. เนื่องในวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ ๖๖ โดยมี พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธี
- เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมพนมไพร
- เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงและอ่านสาร ผบช.ตชด. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
       ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๓ ได้กระทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีข้าราชการตำรวจจากหน่วยต่างๆ/คณะแม่บ้านตำรวจ/ประชาชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีดั่งกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของวีระบุรุษผู้กล้าของหน่วยที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทย และเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่วีระชนเหล่านั้นด้วย
 

 

postheadericon กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ๙ พ.ค. ๖๒

    พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” กลุ่ม 12A พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รอง ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.หญิงอภินันท์ ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.ท.หญิง พิมพ์ภรณ์อร ชื่นเจริญ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick off  โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และได้ทำกิจกรรมปลูกต้นร่วงผึ้ง  เก็บขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาด บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ณ บ้านชุมพล ม.๗ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จว.สงขลา มีข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ กก.ตชด.๔๓ และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๓๐๐ คน  ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธาน

 

postheadericon เยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด พ.ค.๒๕๖๒

     พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.อ.คำมูล ปันทะวัง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  ณ รพ.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา  เเละเดินทางเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด  รพ.สงขลา อ.เมือง จว.สงขลา

 

postheadericon ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๖ พ.ค. ๒๕๖๒

พล.ต.ต.ไพโรจน์. ทานธรรม.  ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์


 
bpp3.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกบทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
Free Stats Counter