ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดในช่วงพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

              พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ  สลักศรี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ นำข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดในช่วงพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

 

postheadericon ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ธ.ค. ๒๕๖๒

      พ.ต.ท.หญิงอภินันท์ ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จว.สงขลา

 

postheadericon เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

        พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค ๔ ห้วง ๒ - ๔  ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา กก.ตชด.๔๒ และสนามกีฬา รร.กีฬานครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งที่ ๙ ประจำปี 2563 มีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน ๖๐๑ คน

 

postheadericon ตรวจความพร้อมกำลังพล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

      พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานการตรวจความพร้อมกำลังพล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพนมไพร ค่ายรามคำแหง อ.เมือง จ.สงขลา

 

postheadericon มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒

       พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง บก.ฯ มีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน ๑๒ นาย

 

postheadericon วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

          พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด​ ฝอ.บก.ตชด.ภาค​ ๔​ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมี นาย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกสมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter