" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง


รวยง่าย  วอดวายเร็วรู้ลึก พนันออนไลน์ ภัยใกล้ตัวใครอยากเป็นเศรษฐี สับสนกันไหม


ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon ตรวจเยี่ยม หน่วย ฉก.ตชด.๔๓ ม.ค. ๖๔

       พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ ผบ.กกล.ตชด.จชต. เดินทางตรวจเยี่ยม หน่วย ฉก.ตชด.๔๓ เพื่อมอบนโยบาย  สอบถามข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ อำเภอของ จว.สงขลา โดยมี พ.ต.ท.ชัยชนะ หลางหวอด รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, หน.ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๓ , ๔๓๐๔ ม.ค. ๖๔

     พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้โอวาท และมอบสิ่งของสนับสนุนการปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๓ โดยมี พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ ,ร.ต.อ.พิจิตร  รักทอง รอง ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗ ,ร.ต.ต.พิทักษ์  แก่นทอง หน.ชฝต.๔๓๐๓ และข้าราชการตำรวจในชุดให้การต้อนรับ

    พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้โอวาท และมอบสิ่งของสนับสนุนการปฎิบัติงานของ ข้าราชการตำรวจชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๔ โดยมี พ.ต.ท.ยงศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รอง ผกก.ตชด.๔๓,ร.ต.ท.อำนาจ  อะนวล  รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ


 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๔ ม.ค. ๖๔

       พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง อภินันท์ ชูช่วย รอง.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ได้ตรวจเยี่ยมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๔ อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมี พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓,พ.ต.ท.วีระศักดิ์ คงเพชร ผบ.ร้อย ตชด ๔๓๔พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ  และได้รับฟังการบรรยายสรุปและได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ

 

postheadericon มอบเงินสงเคราะห์โครงการสวัสดิการช่วยเหลือทายาทข้าราชการตำรวจของ บก.ตชด.ภาค ๔ ม.ค. ๖๔

     พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วย พ.ต.ท.อภินันท์ ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ผบ.ร้อย.ตชด.๔๓๖ ได้เดินทางมามอบเงินสงเคราะห์โครงการสวัสดิการช่วยเหลือทายาทข้าราชการตำรวจของ บก.ตชด.ภาค ๔ ให้แก่ครอบครัว ด.ต.สามารถ  แซะอามา ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๔๔๓ กก.ตชด.๔๔ เสียชีวิต ณ บ้านควนโดนใน ม.1 ต.ควนโดน  อ.ควนโดน จ.สตูล

 

postheadericon ประชุมบริหาร กกล.ตชด.จชต. ประจำเดือน ครั้งที่ ๓ ธ.ค. 63

   พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.กกล.ตชด.จชต. ได้เป็นประธานการประชุมบริหาร กกล.ตชด.จชต. ประจำเดือน ครั้งที่ ๓ ณ.ห้องประชุมยุทธการ กก.ตชด.๔๔

 

postheadericon ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ แจกจ่ายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ณ กก.ตชด.๔๒

    พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ , พ.ต.ท.หญิง อภินันท์ ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะ ร่วมเดินทางไปแจกจ่ายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ณ กก.ตชด.๔๒ ต.ถ้ำใหญ่  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 
bpp3.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกบทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter