ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  
postheadericon ตรวจเยี่ยม กก.ตชด. ๔๑ ก.ค. ๖๔

    พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด./รรท. ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมาให้โอวาท และกำชับกำลังพลในเรื่องระเบียบวินัย รวมถึงความภาคภูมิใจในการเป็นตำรวจตระเวนชายแดน และกำชับการดูแลตนเองในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเว้นระยะห่าง รวมทั้งไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การทุจริตทั้งปวง ณ บริเวณลานหน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่​ ๔๑   ต่อมา รับฟังการบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมคลังอาวุธ ให้คำแนะนำ ก่อนเดินทางกลับ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกองร้อย ตชด. ๔๑๕ มิ.ย. ๖๔

     พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด./รรท. ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมาให้โอวาท และกำชับกำลังพลในเรื่องระเบียบวินัย รวมถึงความภาคภูมิใจในการเป็นตำรวจตระเวนชายแดน และกำชับการดูแลตนเองในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเว้นระยะห่าง รวมทั้งไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การทุจริตทั้งปวง ณ บริเวณลานหน้ากองร้อย ตชด.๔๑๕ ต.บางนอน อ.เมือง จว.ระนอง  ต่อมา รับฟังการบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมคลังอาวุธ ตรวจสอบสถานที่​ OQ​  โดยได้กล่าวชมเชยการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีเยี่ยม

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกองร้อย ตชด. ๔๒๕ มิ.ย. ๖๔

พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด./รรท. ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมาให้โอวาท และกำชับกำลังพลในเรื่องระเบียบวินัย รวมถึงความภาคภูมิใจในการเป็นตำรวจตระเวนชายแดน และกำชับการดูแลตนเองในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเว้นระยะห่าง รวมทั้งไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การทุจริตทั้งปวง ณ บริเวณลานหน้ากองร้อย ตชด.๔๒๖ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา   ต่อมา รับฟังการบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมคลังอาวุธ ให้คำแนะนำ ก่อนเดินทางกลับ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกองร้อย ตชด. ๔๒๖ มิ.ย.

       พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด./รรท. ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมาให้โอวาท และกำชับกำลังพลในเรื่องระเบียบวินัย รวมถึงความภาคภูมิใจในการเป็นตำรวจตระเวนชายแดน และกำชับการดูแลตนเองในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเว้นระยะห่าง รวมทั้งไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การทุจริตทั้งปวง ต่อมา รับฟังการบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมคลังอาวุธ ให้คำแนะนำมาตราการในการรักษาความปลอดภัย

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด. ๔๑๗ มิ.ย. ๖๔

  พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด./รรท. ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมาให้โอวาท และกำชับกำลังพลในเรื่องระเบียบวินัย แบบฝึกตำรวจ และกำชับการดูแลตนเองในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  รวมทั้งไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การทุจริตทั้งปวง ณ บริเวณลานหน้ากองร้อยตชด.๔๑๗ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี   ต่อมา รับฟังการบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมคลังอาวุธ ให้คำแนะนำ ก่อนเดินทางกลับ

 

postheadericon ตรวจความพร้อมของ Organizational Qurantine (OQ) ณ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. มิ.ย. ๖๔

     พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง.ผบช.ตชด./รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางออกตรวจความพร้อมของ Organizational Qurantine (OQ) ณ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.โดยมี พ.ต.ท.ธีรภัค วัฒนนันทกุล รอง.ผกก.กฝ.๙ฯและข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ พร้อมได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

      

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกสมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter