" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้างน นโยบายการปฏิบัติงาน 

พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค ๔ 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Clickการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมทักษะอาชีพ นักเรียน รร.ตชด. 
เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ๒๕๖๒

postheadericon พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม.ย. ๖๒

     พ.ต.อ.คำมูล ปันทะวัง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จว.สงขลา

 

postheadericon จิตอาสาพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชุนบางหัก อ.หาดใหญ่ มี.ค.๒๕๖๒

            พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔, กก.ตชด.๔๓ จำนวน ๓๐ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชุนบางหัก อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา โดยมี ประชาชนในชุมชนบางหัก, นักศึกษาระดับปริญาตรีในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ , จำนวน ๑๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

postheadericon พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวสดุดี เนื่องใน“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค.๔, และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวสดุดี เนื่องใน“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จว.สงขลา

 

postheadericon อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๒

  เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๒    นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ จว.สงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔  “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๒  “รุ่นเป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เป็นวิทยากร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จว.สงขลา  มีข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน จว.สงขลา เข้าร่วมอบรมฯ  ๗๐๐ คน และมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ เข้าร่วมอบรมฯ  ๖๗ นาย

 

postheadericon ประชุมคณะกรรมการบริหารลส.ชบ.ครั้งที่2ปีงบประมาณ2562

พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารลส.ชบ.ครั้งที่2ปีงบประมาณ2562

 

postheadericon เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ๘ นาย ม.ค. ๖๒

พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔  พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิงอภินันท์  ชูช่วย  สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ (กร.) และคณะ เดินทางไป เยี่ยม  ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๘ นาย ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ พร้อมได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัว บก.ตชด.ภาค ๔


 

postheadericon ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระบบการบำบัดรักษา พ.ย. ๖๑


    พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รรท.ผบก.ตชด.ภาค๔ ได้เดินทางมาร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระบบการบำบัดรักษา"โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผอ.รมน.ภ.๔  เป็นประธานในที่ประชุม ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.๑๕ จ.ปัตตานี

 

postheadericon วันพระบิดาแห่งฝนหลวง พ.ย. ๖๑


     พ.ต.อ.นิคม​ พลประสิทธิ์​ รอง​ ผบก.ตชด.ภาค​ ๔​ และข้าราชการตำรวจในสังกัด​ ฝอ.บก.ตชด.ภาค​ ๔​  ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​ บรมนาถพิตร​ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง​ ณ​ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลศรีวิชียสงขลา​ อ.เมือง​ จว.​สงขลา

 
บทความ อื่นๆ ...
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกบทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter