" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์

บ้านรักษ์ดิน ตั้งอยู่ ณ บก.ตชด.ภาค ๔


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค ๔


การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชมรมแม่บ้าน ตชด.ภาค ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๐


postheadericon ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๖ พ.ค. ๕๙


      ๘ พ.ค.๕๙  พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. ,พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ /ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ท.พิทักษ์ ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๖  ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมี พ.ต.ท.สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๕ ,ร.ต.อ.สมคาด ชัยศิริ ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ ,ร.ต.อ.สมหวัง ย้อยพลแสน รอง ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗ ,ร.ต.ท.วิยุทธ บุตรราษฎร์ หน.ชฝต.๔๓๐๖ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ
ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
- ให้ระมัดระวังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท
- ทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- ทำให้ประชาชนรักและการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย
- อวยพรให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย

 

postheadericon กิจกรรม"ประชารัฐร่วมใจ พูดคุยสันติสุข" พ.ค. ๕๙


                                   ๑๒  พ.ค.๕๙  พ.อ.บัญชา รักชื่อ รอง ผบ.ฉก.สงขลา (๑) ,พ.ต.อ.พยุหะ  บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ต.ยศ มณฑาณี หน.บก.ฉก.ตชด.๔๓ ,ร.ต.อ.ฉลอง บัวทอง รอง ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔ นาย ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๒) ณ สนาม ฮ.ร้อย ตชด.๔๓๓ เพื่อเดินทางต่อไปยังหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรม"ประชารัฐร่วมใจ พูดคุยสันติสุข" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ และ ประชาชนในพื้นที่ อ.นาทวี เข้าร่วมฯ ประมาณ ๓๐๐ คน


 

postheadericon เยี่ยมกองรักษาการณ์ กก.ตชด. ๔๓

    ๔ พ.ค. ๕๙ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ชุดกองรักษาการณ์ กก.ตชด. ๔๓ ได้สั้งการให้คำเเนะนำ  ถึงวิธีการทำที่กำบัง(บังเกอร์)  ที่ถูกต้อง พร้อมได้สั่งการให้ ข้าราชตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มเเข็งอยู่ในความไม่ประมาท

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๑ เเละ มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๑ เม.ย. ๕๙


          ๒๘ เม.ย.๕๙ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจร่วม ๓ ฝ่าย บ้านควนติหมุน ม.๗ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี ร.ต.ต.วาธี สงผอม หน.ชป.มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๑ และกำลัง ๓ ฝ่าย ร่วมให้การต้อนรับ   เเละ  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล ณ ฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๑ ม.๗ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี ร.ต.อ.ยศพนธ์ แก้วเส้ง ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ พร้อมได้เน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ๒ หน่วย  ดังนี้
๑. สังเกตุ ตรวจสอบรถต้องสงสัยตามภาพข่าวที่ได้แจ้งเตือน
๒.ให้กำลังพลปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
๓.ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง         
๔.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท
๕.ให้ กพ.ปฏิบัติตามหลักยุทธวิธี

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ตชด.๔๓๔๑ เม.ย. ๕๙


           ๒๘ เม.ย.๕๙ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓   เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชป.ลว.จรยุทธ์ทางยุทธวิธีในพื้นที่บ้านบุคคล เป้าหมายฯอาศัยอยู่ ณ บ้านไม่มีเลขที่ ม.๓ บ.ท่าล้อ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จว.สงขลา พบ ร.ต.อ.ฐิติพงศ์ โสดา หน.ชป.ขว.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔,ด.ต.สัมพันธ์ อินทรคำ รอง หน.ชป.มว.ฉก.ตชด.๔๓๔๑  ให้การต้อนรับ ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฯ และได้แนะนำ การปบ.ในการ ลว.กดดัน ผกร.,ลว.ลวง ยุทธวิธี และควบคุมพื้นที่เป้าหมาย ให้ปบ.หน้าที่ร่วมกับ กองกำลังภาคประชาชน(ชรบ.)ให้มีส่วนร่วมในการ ปบ.หน้าที่ฯได้เน้นย้ำการ ปบ.หน้าที่อย่างระมัดระวัง อย่าประมาทต่อสถานการณ์อย่างเด็จขาด

 

postheadericon เยี่ยม ข้าราชการตำรวจเหตุลอบวาง ระเบิด !


                             ๒๑ เม.ย.๕๙ พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขี  รอง  ผบก.ตชด.ภาค  ๔/รอง  ผบ.กกล.ตชด.จชต. , พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล ผกก.ตชด. ๔๔  พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยม ข้าราชการตำรวจ มว.ฉก.ตชด.๔๒๐๓ ทั้ง ๕ นาย ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิดบริเวณริมถนนเส้นทางหมายเลข ๔๑๘ บ.กาฮง ม.๕ ต.ปะกาฮะรัง  อ.เมือง จว.ปัตตานี และได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงพยาบาลศูนย์ปฏฺิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

postheadericon ร่วมกิจกรรม"๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม ๒๕๕๙


                    ๒๑ เม.ย.๕๙ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด และหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม"๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม" ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์. จำนวน ๓๙ รูป ณ.บริเวณหน้าอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสงขลา โดยมี นางภคมณฑ์ เมธีธรรมาภรณ์. อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙. เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิด ต.ปากบาง เม.ย. ๕๙


         ๒๐ เม.ย. ๕๙   พล.ต.ต.สมเกียรติ  เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔​/ผบ.กกล. ตชด. จชต.,พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.บูรหัน  ตานีเห็ง รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓,พ.ต.ท.จักรพันธ์ พยับไชยกุล ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๔ เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด  สถาที่ปฏิบัติ บริเวณร้านขายของชำ เลขที่ ๘๓ ม.๕ บ.ตาแปด ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา, รพ.เทพา ต./อ.เทพา จว.สงขลา

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp1.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 75 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter