" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์

บ้านรักษ์ดิน ตั้งอยู่ ณ บก.ตชด.ภาค ๔


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค ๔ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


postheadericon โครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ชมรม ลส.ชบ.จ.นครศรีธรรมราช ม.ค.๒๕๖๐

            ๒๑ ม.ค.๖๐ นางฉลวย หนูไฝ ประธานชมรม ลส.ชบ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ นำสิ่งของจากโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ชมรม ลส.ชบ.จ.นครศรีธรรมราช มอบให้กับสมาชิก ลส.ชบ.เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ประประสบภัยน้ำท่วม จำนวน ๕๐ ชุด

 

postheadericon ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช


           พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด. ภาค ๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมทำบุญ ครบ ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

 

postheadericon สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ณ ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ ม.ค. ๖๐


 

postheadericon แม่บ้าน ข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมเลี้ยงอาหาร ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง


แม่บ้าน ข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔ นำโดย คุณ มารศรี เนื้อทอง ประธานชมรมแม่บ้านข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค4 ได้เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียน ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช

 

postheadericon ๑๐๐ วัน การสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ม.ค. 60

        พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมกับหน่วยงานราชการ พ่อค้าประชาชน ในพื้นที่ จว.สงขลา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ วัน การสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสี่แยกพระพุทธ อ.เมือง จว. สงขลา

 

postheadericon เดลินิวส์ มอบชุดกันน้ำให้กับ ตชด.พัทลุง ม.ค. 60

ขอบคุณผู้บริหาร นสพ.เดลินิวส์ ที่ให้ความสำคัญกับหน่วย ตชด.ซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ แต่ใจเราสู้ มอบชุดกันน้ำให้กับ ตชด.พัทลุง จำนวน 10 ชุด

 

postheadericon เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ ม.ค. ๖๐          ฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ ของ บก. ตชด.ภาค ๔ โดยการสั่งการและอำนวยการจาก พล.ต.ต สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ และ พ.ต.อ. พยุหะ  บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ณ ศฝก.ฯ หรือ สนามกอล์ฟทองใหญ่  กำลังพลร่วมฝึก จากสังกัด กก.ตชด.๔๓ ,๔๔  และหน่วยบินตำรวจ

 

postheadericon มอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ม.ค. ๖๐


         พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔  พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ ดังนี้   มอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี ต.วังอ่าง จ.นครศรีฯ จำนวน ๕๐ ชุด  มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่ บ้านหนองบัว ม.๓ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ จำนวน ๖๔  ชุด
พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์ ผกก.ตชด.๔๒  ,พ.ต.ท.คำมูล ปันทะวัง รอง ผกก.ตชด.๔๒,พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร ผบ.ร้อย (สบ ๒)กก.ตชด.๔๒ (ร้อย ตชด.๔๒๗),พ.ต.ท.ธัญญา ดำแก้ว ผบ.ร้อย(สบ ๒)กก.ตชด.๔๒(ร้อย ตชด.๔๒๒)ให้การต้อนรับ

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp1.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter