" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์บ้านรักษ์ดิน ตั้งอยู่ ณ บก.ตชด.ภาค ๔


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค ๔


การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชมรมแม่บ้าน ตชด.ภาค ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๐


ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


postheadericon วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี​ ก.ค. ๒๕๕๙


                           ๑๘ก.ค.๕๙​  พล.ต.ต. สมเกียรติ​  เนื้อ​ทอง​ ผบก.ตชด.ภาค​ ๔​ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี​  ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี​ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อ.เมือง จ.สงขลา​ โดยมี​นาย​ทรงพล​ สวาสดิ์​ธรรม​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​สงขลา​เป็น​ประธาน​

 

postheadericon สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้พิพากษา ก.ค.๕๙


       พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. เดินทาง​เข้าพบ​อธิบดีผู้พิพากษา​ภาค​ ​๙​ เพื่อร่วมกันหารือข้อตกลงการจัดกำลังพลสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้พิพากษาในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่๓จังหวัดและ๔​อำเภอ​ของจังหวัดสงขลา

 

postheadericon ติดตาม​โครงการ​ จัดระบบน้ำ ๑๔ ก.ค. ๕๙


       ๑๔ ก.ค.๒๕๕๙​ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศอน.บก.ตชด.ภาค๔ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จว.สงขลา​ ติดตาม​โครงการ​ฯ, จัดระบบน้ำและได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด ๑๔จังหวัดภาคใต้

 

postheadericon วันคล้ายวันสถาปนาค่ายท่านมุก กก.๙บก.กฝ.บช.ตชด. ๑๑ ก.ค. ๕๙

   

        ๑๑ ก.ค.๕๙   พล.ต.ต.สมเกียรติ​  เนื้อ​ทอง​  ผบก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.อ.ชัยณรงค์   สุตสม ผกก. ๘ กก.กฝ.บช.ตชด.,พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท ผกก. ๙ กก.กฝ.บช.ตชด.,พ.ต.ท.วิโรจน์​  บุญ​สนิท​ ผู้​แทนผกก.ตชด.๔๒,พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์  ตาตะนันทน์​ ผกก.ตชด. ๔๔  และหน.ส่วนราชการฯ  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายท่านมุก   กก.๙บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมี พล.ต.ต.ประพันธ์​  จันทร์​เอม รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีฯ

 

postheadericon การฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน พ.ค. ๕๙


การฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ บก.ตชด. ภาค ๔   ภาพเพิ่มเติม...

 

postheadericon มอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ พ.ค. ๕๙


                  ๑๖ ม.ค. ๕๙ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔ /  ผบ.กกล.ตชด.จชต.  มอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์   ให้แก่ตำรวจมาเลเซีย Dep.Dato.Hj.Mazlan Bin Lazim พร้อมพวก รวม ๕ นาย โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔  ร่วมพิธี

 

postheadericon วันสถาปนากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๓


 พ.ต.อ. สุวิช   สว่างวงศ์   รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธาน ในพิธีอ่านลายพระหัตถ์พระราชทานพรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๓ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมี ข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔   เเละ กก.ตชด.๔๓  เข้าร่วม

 

postheadericon เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พ.ค. ๕๙


        พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔ /  ผบ.กกล.ตชด.จชต. ,พ.ต.อ. พยุหะ  บุษบงค์  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.ฉก.ตชด. ๔๓ , พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด. ๔๓ , พ.ต.ท. พิทักษ์  ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตชด. ๔๓(๓) , พ.ต.ท. สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ ผบ.ร้อย ตชด. ๔๓๕ , ร.ต.อ.สมคาด ชัยศิริ   ผบ. ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ของ  ร.ร. ตชด. มหาราช ๑  บ.น้ำเชี่ยว  ม.๔  ต.เขาแดง  อ.สะบ้าย้อย  จว.สงขลา และได้กำชับให้ดำเนินการดังนี้
๑.ให้ปลูกพืชผสมผสานในแปลงมะละกอและนำหญ้าแห้งปิดโคนต้น
๒.ให้นำผักปังปลูกเพิ่มเติม
๓.ในบ่อเลี้ยงปลาให้ปลูกผักกระเฉดและผักบุ้งน้ำ
๔.ต้นไม้ที่แปลงเกษตรให้ตัดออก
๕.ปลูกอัญชัญที่ป้ายโครงการเกษตร
๖.ปลูกผักตรงทางระบายนำ้ทิ้งโรงอาหาร
๗.ปลูกต้นแคเพิ่มเติม
๘.สำรวจพันธ์ุไม้ผลภายใน รร.
๙.หาพันธุ์ไม้ทนแล้งมาปลูกเพิ่มเติม เช่น ละมุด น้อยหน่า ทับทิม มะเฟือง ตะลิงปิง มะรุม เป็นต้น

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp1.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter