" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Clickpostheadericon วันคล้ายวันสถาปนาค่ายท่านมุก ณ. กก.๙ บก.กฝ.บชด.ตชด.(ค่ายท่านมุก) ก.ค. ๒๕๖๐

                 พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาค่ายท่านมุก ณ. กก.๙ บก.กฝ.บชด.ตชด.(ค่ายท่านมุก) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จว.สงขลา โดยมี พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีฯ

 

postheadericon ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ก.ค. ๒๕๖๐

         พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ และคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องบันทึกเทป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

 

postheadericon ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสงขลาเกมส์


       พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔ ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสงขลาเกมส์ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์  โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกำลังพล ชคต.ทุ่งพอ มิ.ย. ๖๐


        พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบเครื่องบำรุงและขนมให้กับกำลังพล ชคต.ทุ่งพอ ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ซึ่งมี พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓(๒) ,พ.ต.ท.พิทักษ์ ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓(๓) ,พ.ต.ท.สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๕ ,ร.ต.อ.สำราญ ฟองสุวรรณ ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ ,ร.ต.ต.สมบูรณ์ เพ็ชรศรี หน.ชคต.
ทุ่งพอ  และกำลังพล ชคต.ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้กล่าวให้โอวาท/ให้คำแนะนำและกำชับในการปฏิบัติ ดังนี้
- การปฏิบัติหน้าที่ต้องมียุทธวิธี สามารถตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์
- การปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่ประมาท มีความพร้อมตลอดเวลา
- อวยพรให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจมุนี มิ.ย. ๖๐


               พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจมุนี ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา โดยมี พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓(๒) ,พ.ต.ท.พิทักษ์ ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓(๓) ,พ.ต.ท.สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๕ ,ร.ต.อ.สำราญ ฟองสุวรรณ ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ ,ร.ต.ท.สุเมธ จันทร์เพชร ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๑๒ และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้กล่าวให้โอวาท/ให้คำแนะนำและกำชับในการปฏิบัติ ดังนี้
- การปฏิบัติหน้าที่ต้องมียุทธวิธี สามารถตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์
- การปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่ประมาท มีความพร้อมตลอดเวลา
- อวยพรให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย

 

postheadericon สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริใน รร.ตชด.


         เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริใน รร.ตชด. และ ศกร.ตชด. สังกัด กก.ตชด.๔๒ ดังนี้ เวลา๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ เยี่ยม ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง  ม.๗ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ  จว.นครศรีธรรมราช   เวลา ๑๓.๐๕ น. เสด็จฯ เยี่ยม รร.ตชด.บ้านเขาวัง ม.๑๒ ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์  จว.นครศรีธรรมราช และเวลา ๑๕.๒๐ น. เสด็จฯ เยี่ยม ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี ม.๕  ต.วังอ่าง  อ.ชะอวด  จว.นครศรีธรรมราช

 

postheadericon ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐


           ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผอ.ศปก.ลส.ชบ.ภาค ๔ เข้าร่วมประชุมผู้นำ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านภาคใต้สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ และ  ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕๐ คน   โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิด

 

postheadericon จัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับครู รร.ตชด. พ.ค.๖๐


๙ - ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐  บก.ตชด.ภาค ๔  จัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับครู รร.ตชด. สังกัด บก.ตชด.ภาค ๔  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  อ.ุท่งสง  จว.นครศรีธรรมราช  มีผุู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น ๑๗๒ นาย  ประกอบด้วย ผบ.ร้อยกิจการพิเศษ กก.ตชด.๔๑ -๔๔ รวม ๔ นาย, ครุใหญ่ รร.ตชด. สังกัด กก.ตชด.๔๑ - ๔๔  รวม ๔๒ นาย และครูสอนภาษาไทย  รร.ตชด. สังกัด กก.ตชด.๔๑ - ๔๔ รร.ตชด.ละ ๓ นาย รวม ๑๒๖ นาย   โดยมี พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา  รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  และ พล.ต.ต.สมเกียรติ  เนื้อทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและ เป็นประธานพิธีปิดการอบรม   สำหรับวิทยากรฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม


 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp402.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter