" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์

บ้านรักษ์ดิน ตั้งอยู่ ณ บก.ตชด.ภาค ๔


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค ๔ทีมนักปั่น บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมพวก  รวม ๔ นาย เดินทางถวายความอาลัย สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม มหาราชวัง เป็นระยะทางทั้งสิ้น ๑,๐๓๖ กม. ใช้เวลา ๙ วัน โดยได้รับการสนับสนุนค่าดำรงชีพเเละเเก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างเดินทางจาก พล.ต.ต.สมเกียรติ   เนื้อทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทpostheadericon ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๔๒๕ เม.ย. ๕๙


     ๑๘  เม.ย.๕๙  พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔   ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๔๒๕ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้พบ พ.ต.ท. วรากร สมสุวรรณ รอง ผกก.ตชด.๔๒ , พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ผบ.ร้อย กก.ตชด.๔๑ (ร้อย ตชด.๔๒๕) และข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาให้การต้อนรับ และฟังการบรรยายสรุป มอบนโยบายการปฎิบัติงาน ดังนี้

1.งานด้านการข่าวต้องทันกับเหตุการณ์ เช่น - เรื่องยาเสพติด, เรื่องการค้ามนุษย์, เรื่องพรบ.ป่าไม้

2.งานด้านมวลชนต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง

3.งานการพัฒนาหน่วยต้องกระทำอย่างสม่ำสมอ

4.ให้กำลังพลมีความเสียสละช่วยกันทำงาน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วย

- ท้ายสุดได้ขออวยพรให้เพื่อนข้าราชการทุกนาย และครอบครัวจงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความสุขความเจริญ สมปราถนาทุกประการ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๔๒๖ เม.ย. ๕๙


   ๑๘   เม.ย. ๕๙   พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๔๒๖ เพื่อมอบแนวทาง กำชับ การปฏิบัติงาน การรักษาระเบียบวินัย การพัฒนาหน่วย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ มี พ.ต.อ.นิคม พล  ระสิทธิ์ ผกก.ตชด.๔๒  และ พ.ต.ท.วิโรจน์ บุญสนิท ผบ.ร้อย(สบ๒)กก.ตชด.๔๒(ร้อย ตชด.๔๒๖) พร้อมข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ   มี ร.ต.อ.ก้องภพ โพธิแสน รอง ผบ.ร้อย.ฯ รายงานแถวยอดกำลังพล  กองรักษาการณ์ตั้ง กองเกียตริยศต้อนรับ ผบก.ฯ ฟังรายงานสรุปผลการปฏิบัติ โดยมี ผบ.ร้อย.ฯ เป็นผู้รายงาน พร้อมทั้งมองเงินเพื่อเป็นสวัสดิการ กองร้อยฯ  แก่ ผบ.ร้อย.ฯ  และหลังจากเสร็จการฟังบรรยายสรุป ผบก.ฯ ได้  ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นเกียตริ แก่กองร้อยฯ และได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจที่เคยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจบ้านนาจวก เม.ย. ๕๙


         ๑๓   เม.ย.๕๙ พล.ต.วิรัชช์ กมลศิลป์ ผบ.ฉก.สงขลา , พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ท.บูรหัน ตานีเห็ง รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจบ้านนาจวก ม.๒ ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีกำลังพล มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๔ ,สภ.ห้วยปลิง, กำลัง อส.ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทย

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน หมู่บ้านตำบลปากบาง ห้วงเทศกาลสงกรานต์


       ๑๓  เม.ย.  ๕๙ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, พ.ต.อ.สกนธ์ อนนท์รัตน์ ผกก.สภ.เทพา, พ.ต.ท.บูรหัน ตานีเห็ง รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.ธรรมรัตน์ ภิรมย์รักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.เทพา, พ.ต.ต.ฉลอง ยิ่งคง สวป.สภ.เทพา, ร.ต.อ.ภัคพล คุ้มวงษ์ ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๓, ร.ต.ท.ยศพนธ์ แก้วเส้ง ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๓๑, นายสัญญา แหละหมัน ปลัดอำเภอเทพาฝ่ายความมั่งคง, นายพีระวัช ณ ตะกั่วทุ่ง ปลัดอำเภอเทพารับผิดชอบตำบลปากบาง, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และจนท.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลปากบาง ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.วิรัชช์ กมลศิลป์ ผบ.ฉก.สงขลา ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ด่านตรวจร่วม ๓ ฝ่าย บ้านควนติหมุน ม.๗ ต.ปากบาง อ.เทพา จว.สงขลา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

 

postheadericon ต้อนรับ พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผอ.รมน.ภาค ๔ เม.ย. ๕๙


        ๙  เม.ย.๕๙ พ.อ.บัญชา รักชื่อ รอง ผบ.ฉก.สงขลา (๑) ,พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิเชียร ยันตะรัตน์ ผกก.สภ.สะบ้าย้อย ,นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผอ.รมน.ภาค ๔ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งในวันนี้มีผู้มารับการคัดเลือกจากพื้นที่ ๔ ตำบลของอำเภอสะบ้าย้อย จำนวนทั้งสิ้น ๓๗๗ คน

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔ มี.ค. ๕๙


            ๓๐ มี.ค.๕๙ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ เดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔ บ.ท่าคลอง ม.๔ ต.ป่าชิง อ.จะนะฯ พบ ร.ต.อ.ฉลอง บัวทอง รอง ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔, ร.ต.อ.วินัย ทองศรีนุช ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๔๑ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ขอบใจ กพ.ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และชื่นชมผลการปฏิบัติงานของหน่วยฯที่ กพ.ทุกนายได้ร่วมกันปฏิบัติจนได้รับการชมเชยจากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่  พร้อมได้เน้นย้ำหัวข้อราชการ ดังนี้
๑.การปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความพร้อม หน.ชุด ต้องชี้แจงภารกิจ ตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลในการออกปฏิบัติหน้าที่ พึ่งระมัดระวังการปฏิบัติด้วยความไม่ประมาท
๒.ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุที่ตั้ง อย่างสม่ำเสมอ
๓.กพ.ทุกนายอยู่ในระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่ง ตามนโยบาย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท
๔.การแต่งกายของกำลังพลต้องให้เรียบร้อยโดยเฉพาะการสวมหมวกกันกระสุน

 

postheadericon ตรวจเยี่ยมการฝึกสับเปลี่ยนกำลังพล มี.ค. ๕๙


             ๒๙  มี.ค.๕๙ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. ,พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด ,พ.ต.ท.บูรหัน ตานีเห็ง รอง ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด./รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓(๑) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ดร ปิ่นเฉลียว ผบช.ตชด.และคณะฯ ที่เดินทางมากราบสักการะอนุสาวรีย์ท่านมุก และตรวจเยี่ยมการฝึกสับเปลี่ยนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. ณ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จว.สงขลา

 

postheadericon ตรวจสอบพื้นที่สะบ้าย้อย มี.ค. ๕๙


           ๒๕  มี.ค. ๕๙ พ.ต.อ.พยุหะ  บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์ ผกก.สภ.สะบ้าย้อย ,ร.ต.ท.สมชาย รัตนชูศรี และ ร.ต.ต.นฤดม สุขโข รอง สว.ฯ และจนท.ชป.เก็บกู้ฯ/๖ นาย ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ท.วีรพงษ์  ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ ที่เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ พยายาม ๒๔๑ และ เหตุ ๕๑๒  บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา พร้อมเป็นประธานในการประชุมฯ ร่วมกับส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.สะบ้าย้อย

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp1.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter