" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

นโยบายการปฏิบัติงาน 

พล.ต.ต.นิตินัย  หลังยาหน่าย  ผบก.ตชด.ภาค ๔ 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Clickการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมทักษะอาชีพ นักเรียน รร.ตชด. 
เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ๒๕๖๒

postheadericon ตรวจเยี่ยมด่านตรวจถาวรบ้านควนมีด เม.ย. ๖๑


  เมื่อ  ๑๒  เมษายน ๒๕๖๑  น พล.ต.ต.สมเกียรติ์ เนื้อทอง ผบก ตชด ภาค ๔ พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม รอง ผบก ตชด ภาค ๔  พร้อมด้วยชุดกำลัง เคลื่อนที่เร็ว บก ตชด ภาค ๔ ได้เดินทางมาตรวจเยื่อยมด่านตรวจถาวรบ้านควนมีด พบ กำลังพล ภูธร ควนมีด/ภูธร จะนะ และ กำลัง ตชด มว. ฉก ตชด ๔๓๔๑ และ ร้อย ฉก ตชด ๔๓๔ กพ จำนวน ๑๒ นาย อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ให้ความสะดวกการจราจรและความปลอดภัย
- ผู้บังคับการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและข้อห่วงใยในการปฎิบัติการใช้กำลังหากมีเหตุร้าย ทั้งนี้ได้มอบขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติที่ด่านตรวจถาวรบ้านควนมีด

 

postheadericon วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เม.ย.๖๑


    พ.ต.ท.หญิงธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมทั้ง ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

postheadericon วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า มี.ค. ๖๑


      พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ และ คณะ เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย อ.เมือง จว.สงขลา

 

postheadericon วันคล้ายวันพระราชทานนามค่ายและวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ๔ ครบรอบ ๒๙ ปี มี.ค. ๖๑


   พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.ฉก.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามค่ายและวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ๔ ครบรอบ ๒๙ ปี ณ กองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธี ฯ

 

postheadericon เยี่ยม. อาการ ป่วยของ. ด.ต.วัชรินทร์. สันติธรรมวัฒนา. มี.ค. ๖๑


     พ.ต.อ. ชาติชาย.  สนิทมัจโร.  ผกก.ฝอ.บก.ตชด. ภาค ๔   พร้อม ขตร.บก.ตชด.ภาค ๔ ได้เดินทางมาเยี่ยม. อาการ ป่วยของ. ด.ต.วัชรินทร์. สันติธรรมวัฒนา.  ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔.  ณ. รพ.สงขลา. ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกำลังใจ

    

 

postheadericon รับมอบจักรยานจากชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มี.ค. ๖๑


   พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.อ.ชาติชาย สนิทมัจโร ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ และ พ.ต.ท.หญิง ธัญญมาศ สลักศรี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมรับมอบจักรยานจากชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อมอบให้แก่ครูและนักเรียน รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ ต.บุดี อ.เมือง จว.ยะลา

 

postheadericon พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มี.ค. ๖๑

      ๑๗ มี.ค.๖๑ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค๔. ,พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม รอง ผบก.ตชด.ภาค๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon ทรงติดตามงานโครงการพระราชดำริ ณ ร.ร.ตชด. มี.ค. ๒๕๖๑


      ๕  มี.ค. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงติดตามงานโครงการพระราชดำริ ณ รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก   อ.จะแนะ จ.นราธิวาส  เเละ รร.ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง บ.เจ้าพะ ม.๑๔ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จว.ตรัง

     ๖ มี.ค. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงติดตามงานโครงการพระราชดำริ ณ ร.ร.ตชด.บ้านหาดทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 
บทความ อื่นๆ ...
bpp4.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกบทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter