" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon มอบประกาศเกียรติคุณชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดและมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และ ชค.ตชด.กกล.ตร.จชต. มี.ค.๖๐


     พล.ต.ท.รณศิลป์  ภู่สาระ ผบช.ศชต   พล.ต.ต.มณฑล  เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต.  พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์  รอง ผบช.ศชต.  พล.ต.ต.พัฒนวุธ  อังคะนาวิน  รอง ผบช.ศชต.   พล.ต.ต.ทนงศักดิ์  วังสุภา  รอง ผบช.ศชต.    พ.ต.อ.ทีป  สราญน้อย  ผบก.สส.ศชต.   พล.ต.ต.จักรพร  แท่นทอง  ผบก.ศฝร.ศชต.ประชุมบริหารประจำเดือน ก.พ.๖๐ พร้อมติดตาม เร่งรัด คดีความมั่นคงและมอบนโยบาย หน.หน่วยตำรวจใน จชต.พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดและมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และ ชค.ตชด.กกล.ตร.จชต.

 
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter