" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๑๐๘ มี.ค. ๖๐

       พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร.  พร้อมคณะ ฯ  เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๑๐๘ โดยมี พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภ.๔ พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผกก.ตชด.๔๑ ว่าที่ พ.ต.ท.รณรัตน์ ออมสินสมบูรณ์ ผบ.ร้อย ตชด.๔๑๕ ร.ต.อ.คมศักดิ์ ขุนทอง หน.ชฝต.๔๑๐๘ และขรต.ชฝต.๔๑๐๘ให้การต้อนรับ ได้สอบถามปัญหาความเป็นอยู่ ข้อขัดข้องในการปบ.หน้าที่ ตลอดจนกำชับการปบ.หน้าที่ของกพ.ให้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดมีความขยันหมั่นเพียรและประพฤติตนให้ตั้งอยู่ในวินัย ได้ให้โอวาทและมอบสิ่งของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ


 
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter