" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon จัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับครู รร.ตชด. พ.ค.๖๐


๙ - ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐  บก.ตชด.ภาค ๔  จัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับครู รร.ตชด. สังกัด บก.ตชด.ภาค ๔  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  อ.ุท่งสง  จว.นครศรีธรรมราช  มีผุู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น ๑๗๒ นาย  ประกอบด้วย ผบ.ร้อยกิจการพิเศษ กก.ตชด.๔๑ -๔๔ รวม ๔ นาย, ครุใหญ่ รร.ตชด. สังกัด กก.ตชด.๔๑ - ๔๔  รวม ๔๒ นาย และครูสอนภาษาไทย  รร.ตชด. สังกัด กก.ตชด.๔๑ - ๔๔ รร.ตชด.ละ ๓ นาย รวม ๑๒๖ นาย   โดยมี พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา  รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  และ พล.ต.ต.สมเกียรติ  เนื้อทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและ เป็นประธานพิธีปิดการอบรม   สำหรับวิทยากรฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2017 เวลา 10:02 น.)

 
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter