" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon มอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ธ.ค.๒๕๖๒

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่เจ้าหน้าที่  ในโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี/ผู้แทนพระองค์ ได้เชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใย และกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบแด่กำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละและทรงชื่นชมในการทำงานอย่างเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจและในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ ขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้ช่วยปกป้องคุ้มครองและประทานขวัญและกำลังใจให้กับทุกคน เพื่อที่ได้กำลังอันเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนต่อไป

 
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter