" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon เปิด การอบรมตามโครงการ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ( COVID – 19 )

   
  พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมตามโครงการ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ และแม่บ้าน เพื่อไว้ใช้ป้องกันโรคฯ และแจกจ่ายให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ขาดแคลน ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓

 
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter