" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon มาตราการป้องกัน คัดกรองชื้อไวรัสโคโรนา 19

       มว.พท. ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับกำลังพล เเละ ผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงาน

 
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter