" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon ประชุมหารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ เม.ย. ๖๓

      ร.ต.อ.สักกรียา  หมาดทิ้ง  ผบ.มว.เชิงรุก ฉก.ตชด.๔๓ ที่๑/๔ ร.ท.สมเจตน์  รักดี  รอง ผบ.สย.ศูนย์แพทย์ทหารบกค่ายลพบุรี  ร.ท.ทนงค์  อินทร์ท่าฉาง  ผู้ช่วยกิจการพลเรือน ฉก.สงขลา ๔๐ จ.ส.อ.เกษม  พินิจทรัพย์  หน.ชป.กร.ร้อย ร.๒๕๓๔  นายณัฐวุฒิ  บาเห็ม  ผญบ.ม.๓ ร่วมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชน  ประชุมหารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ ในหมู่บ้าน และแนะนำวิธีป้องกันการติดต่อของเชื้อ สอบถามข้อมูลประชาชนในพื้นที่ ที่มีภาวะกลุ่มเสี่ยงหรือบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเกาะแลหนัง ม.๓  ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

 
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter