" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon ตรวจเยี่ยม ชค.ตชด.ยะลา.,ชค.ตชด.รพศ พ.ค.๖๓

       พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.กกล.ตชด.จชต.ออกตรวจเยี่ยม ชค.ตชด.ยะลา.,ชค.ตชด.รพศ. มอบนโยบายข้อสั่งการและข้อห่วงใยของ   ผบ.ตร.พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตชด.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  ๓ จังหวัด

 
บทความล่าสุด
Free Stats Counter