" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ แจกจ่ายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ณ กก.ตชด.๔๒

    พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ , พ.ต.ท.หญิง อภินันท์ ชูช่วย รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมด้วย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะ ร่วมเดินทางไปแจกจ่ายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ณ กก.ตชด.๔๒ ต.ถ้ำใหญ่  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter