" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 62
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 62

คำสั่ง ระเบียบ


Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

เเผนปี๒๕๕๙บก.ตชด.ภาค ๔ เเผนปี๒๕๕๙บก.ตชด.ภาค ๔

hot!
Date added: 02/29/2016
Date modified: 02/29/2016
Filesize: 4.25 MB
Downloads: 173


นโยบาย ผบก.ตชด.ภาค ๔ (ภาคผนวก ก.) นโยบาย ผบก.ตชด.ภาค ๔ (ภาคผนวก ก.)

hot!
Date added: 10/18/2013
Date modified: 10/18/2013
Filesize: 68.49 kB
Downloads: 1828

นโยบายผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ภาค ผนวก ก.)

นโยบาย ผบก.ตชด.ภาค ๔ นโยบาย ผบก.ตชด.ภาค ๔

hot!
Date added: 10/18/2013
Date modified: 10/18/2013
Filesize: 136.27 kB
Downloads: 890

นโยบาย ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ประจำปี ๒๕๕๗

คำสั่งแต่งตั้ง2556.pdf คำสั่งแต่งตั้ง2556.pdf

Date added: 03/19/2013
Date modified: 03/19/2013
Filesize: Empty
Downloads: 73


นโยบาย ผบช.ตชด.ประจำปี ๒๕๕๕ นโยบาย ผบช.ตชด.ประจำปี ๒๕๕๕

Date added: 01/04/2012
Date modified: 01/04/2012
Filesize: Empty
Downloads: 92


ร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี บก.ตชด.ภาค ๔ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี บก.ตชด.ภาค ๔

hot!
Date added: 12/01/2011
Date modified: 12/01/2011
Filesize: Empty
Downloads: 103


แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2555-2558) บช.ตชด. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2555-2558) บช.ตชด.

hot!
Date added: 11/22/2011
Date modified: 11/22/2011
Filesize: Empty
Downloads: 117


พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน

hot!
Date added: 11/02/2011
Date modified: 11/02/2011
Filesize: Empty
Downloads: 296


การกำหนดอำนาจหน้าที่ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ การกำหนดอำนาจหน้าที่ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔

hot!
Date added: 09/22/2011
Date modified: 09/22/2011
Filesize: 1.16 MB
Downloads: 340


ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ

hot!
Date added: 08/19/2011
Date modified: 08/19/2011
Filesize: 90.85 kB
Downloads: 628


บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter