" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง


Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

Date added: 04/20/2017
Date modified: 04/20/2017
Filesize: 2.14 MB
Downloads: 0


The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

สรุป ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘ สรุป ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘

hot!
Date added: 10/07/2016
Date modified: 10/07/2016
Filesize: 11.25 MB
Downloads: 185


จัดซื้อน้ำมัน (๒) จัดซื้อน้ำมัน (๒)

hot!
Date added: 10/07/2016
Date modified: 10/07/2016
Filesize: 428.7 kB
Downloads: 167


จัดซื้อน้ำมัน (๑) จัดซื้อน้ำมัน (๑)

hot!
Date added: 10/07/2016
Date modified: 10/07/2016
Filesize: 433.58 kB
Downloads: 193


จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔๓ รายการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔๓ รายการ

hot!
Date added: 10/07/2016
Date modified: 10/07/2016
Filesize: 503.66 kB
Downloads: 181


สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด

hot!
Date added: 05/22/2015
Date modified: 05/22/2015
Filesize: 187.16 kB
Downloads: 380


ขายทอดตลาดรถยนต์ตู้โดยสาร ขายทอดตลาดรถยนต์ตู้โดยสาร

hot!
Date added: 08/16/2013
Date modified: 08/16/2013
Filesize: 451.77 kB
Downloads: 225


บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter