" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon สำรวจความพึงพอใจ


สำรวจความพึงพอใจ
มากที่สุด
21  38.2%
ควรปรับปรุง
19  34.5%
มาก
10  18.2%
น้อย
3  5.5%
ปานกลาง
2  3.6%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  55
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:50 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:03 น.
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter