" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon สำรวจความพึงพอใจ


สำรวจความพึงพอใจ
มากที่สุด
33  48.5%
ควรปรับปรุง
19  27.9%
มาก
11  16.2%
น้อย
3  4.4%
ปานกลาง
2  2.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  68
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:50 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 เวลา 19:41 น.
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter