" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon สำรวจความพึงพอใจ


สำรวจความพึงพอใจ
มากที่สุด
32  47.8%
ควรปรับปรุง
19  28.4%
มาก
11  16.4%
น้อย
3  4.5%
ปานกลาง
2  3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  67
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:50 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2018 เวลา 13:38 น.
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter