" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon สำรวจความพึงพอใจ


สำรวจความพึงพอใจ
มากที่สุด
29  46%
ควรปรับปรุง
19  30.2%
มาก
10  15.9%
น้อย
3  4.8%
ปานกลาง
2  3.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  63
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:50 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2018 เวลา 09:50 น.
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter