กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ( Border Patrol Police Region 4 )

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายเเดน ภาค ๔ เป้นหน่วยบังคับการ การปฏิบัติงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ ๔๑ จ.ชุมพร , กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ ๔๒ จ.นครศรีธรรมราช , กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ ๔๓ จ.สงขลา เเละ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ ๔๔ จ.ยะลา มีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ ๑๔ จังหวัด ภาคใต้

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015 เวลา 00:41 น.)