กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ( Border Patrol Police Region 4 )

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๔ (ค่ายรามคำแหง)

 

สถานที่ติดต่อ : 

เลขที่ 423/1 ถนนไทรบุรี

บ่อยาง อำเภอเมือง

จังหวัดสงขลา 90000

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์: 0-7431-1667

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.